Free

Dosbarth Meistr Ffotograffiaeth - Photography Masterclass

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Dysgwch sut i gael y llun perffaith ar gyfer eich cynnyrch - Learn how to capture the perfect shot for your product

About this Event

'Da chi'n trio'ch gorau, ond tydi'ch lluniau ddim yn edrych fel 'da chi'n dychmygu! Swnio'n gyfarwydd?

Beth am ddod i'n gweithdy a chael awgrymiadau a syniadau ar sut i wella a sicrhau bod eich cynhyrchion yn wirioneddol sefyll allan? Mewn un awr, bydd O'Mo yn trafod yr hyn sy'n gwneud i'ch cynhyrchion sefyll allan mewn lluniau, byddwn yn defnyddio ein camerâu (neu ffonau!) ac yn ymarfer, a byddwn yn gwarantu y byddwch chi'n gadael gydag o leiaf un llun y byddwch chi yn gallu defnyddio i farchnata'ch eitem.

Os na allwch ddod â chynnyrch gyda chi, bydd gennym gwpl o stondinau crefft yna i chi ymarfer arnynt. Efallai y byddwch hyd yn oed yn cael rhai awgrymiadau ar sut i osod stondin crefftau.

Bydd O'Mo yn ymdrin â'r pethau sylfaenol, rhoi trosolwg o ddefnyddio goleuadau gan gynnwys goleuadau artiffisial, gwersi ar amlygiad gan gynnwys 'triongl yr amlygiad', pwyntiau ffocws, cyfansoddiad a fframio. Bydd hefyd yn rhoi demo byw!

*********************************************************************************************************

You’re trying your best, but something about your photos doesn’t quite look right! Sound familiar?

Why not come to our workshop and get some tips and tricks on how to improve and make sure your products really stand out? In one hour, O’Mo will cover the basics of what makes your products pop in photos, we’ll take our cameras (or phones!) and practice, and we’ll guarantee you’ll leave with at least one photo which you can use to market your item.

If you can't bring a product with you, we'll have a couple of craft stalls present for you to practice on. You may even pick up some display tips!

O'Mo will cover the basics, an overview of using lighting including artificial lighting, lessons on exposure including the exposure triangle, focus and focus points, composition, and framing. He'll also give a live demo!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ariennir yr Hwb Menter gan Ariannu Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.

The Entprise Hub is funded by European Regional Development Funding through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved