Dosbarth Meistr Routes Cymru Masterclass: Kiffe Kiffe Demain

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University - School of Modern Languages and Translation

66A Park Place

Caerdydd / Cardiff

CF10 3AS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai ffilm, llenyddiaeth a diwylliannol i fyfyrwyr Lefel A sydd wedi eu teilwra ar gyfer y manylebau CBAC UG ac Uwch newydd. Bydd y gweithdai yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ehangu eu gwybodaeth a datblygu eu sgiliau mewn sesiynau a ddarperir gan academyddion profiadol. Trwy ddadansoddi prif themâu a chymeriadau, pwrpas y gweithdai yw cryfhau dealltwriaeth y myfyrwyr ac i feithrin trafodaeth a meddwl ehangach. Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i athrawon gael gwybodaeth wrth ddarlithwyr addysg uwch tra’n cryfhau’r cysylltiadau gyda’r brifysgol.

Kiffe-kiffe demain - Faïza Guène

Darperir y sesiwn gan: Ariane Laumonier

13.00-13.15: Cyrraedd a chofrestru

13.15-14.45: Y dosbarth meistr

14.45 – 15.00: Gwerthuso a chloi

NODER: Mae’r digwyddiad am ddim i ysgolion a gynhelir gan Awdurdod Lleol codir ffi ar ysgolion annibynnol / preifat o £15 y disgybl a byddwch yn derbyn anfoneb wrth Llwybrau at Ieithoedd Cymru ar ôl y digwyddiad.

________________

Routes into Languages Cymru and partner universities are offering a series of film, literature and culture workshops tailored to the new AS and A2 WJEC specification. The workshops provide students with opportunities to increase their knowledge and develop their skills in sessions delivered by expert academics.Through the analysis of key topics, such as main themes and characters, the workshops aim to strengthen the students’ comprehension and generate further discussion and thought. This event also gives teachers the opportunity to obtain information from the HE lecturers whilst establishing links with the university.

Kiffe-kiffe demain - Faïza Guène

Session delievered by: Ariane Laumonier

13:00 – 13:15 Arrival and registration

13:15 – 14:45 Masterclass

14:45 – 15:00 Evaluation and close

PLEASE NOTE: This event is free for maintained LEA schools, but there will be a fee of £15 per pupil for independent/private/English schools. Routes Cymru will invoice schools after the event.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff University - School of Modern Languages and Translation

66A Park Place

Caerdydd / Cardiff

CF10 3AS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved