Free

Dosbarth Meistr Routes Cymru Masterclass: Un Secret

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University - School of Modern Languages and Translation

66A Park Place

Caerdydd / Cardiff

CF10 3AS

United Kingdom

View Map

Event description
Dosbarth Meistr Lefel A Routes Cymru A Level Masterclass

About this Event

**Noder bod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd / Please note that this event will be held at Cardiff University**

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai ffilm, llenyddiaeth a diwylliant i fyfyrwyr Lefel A sydd wedi eu teilwra ar gyfer y manylebau CBAC UG ac Uwch newydd. Bydd y gweithdai yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ehangu eu gwybodaeth a datblygu eu sgiliau mewn sesiynau a ddarperir gan academyddion profiadol. Trwy ddadansoddi prif themâu a chymeriadau, pwrpas y gweithdai yw cryfhau dealltwriaeth y myfyrwyr ac i feithrin trafodaeth a meddwl ehangach. Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i athrawon gael gwybodaeth wrth ddarlithwyr addysg uwch tra’n cryfhau’r cysylltiadau gyda’r brifysgol.

Un Secret gan Philippe Grimbert

Darperir y sesiwn gan: Professor Claire Gorrara

13.00-13.15: Cyrraedd a chofrestru

13.15-14.45: Y dosbarth meistr

14.45 – 15.00: Gwerthuso a chloi

NODER: Mae’r digwyddiad am ddim i ysgolion a gynhelir gan Awdurdod Lleol codir ffi ar ysgolion annibynnol / preifat o £15 y disgybl a byddwch yn derbyn anfoneb wrth Llwybrau at Ieithoedd Cymru ar ôl y digwyddiad.

__________________

Routes into Languages Cymru and partner universities are offering a series of film, literature and culture workshops tailored to the new AS and A2 WJEC specification. The workshops provide students with opportunities to increase their knowledge and develop their skills in sessions delivered by expert academics.

Through the analysis of key topics, such as main themes and characters, the workshops aim to strengthen the students’ comprehension and generate further discussion and thought. This event also gives teachers the opportunity to obtain information from the HE lecturers whilst establishing links with the university.

Un Secret – Philippe Grimbert

The session will be delivered by: Professor Claire Gorrara

13:00 – 13:15 Arrival and registration

13:15 – 14:45 Masterclass

14:45 – 15:00 Evaluation and close

PLEASE NOTE: This event is free for maintained LEA schools, but there will be a fee of £15 per pupil for independent/private/English schools. Routes Cymru will invoice schools after the event.

Am ddim i ysgolion a gynhelir gan Awdurdodau Lleol trwy't consortia addysg rhanbarthol ond codir ffi o £15 y disgybl ar gyfer ysgolion preifat/annibynnol ac fe anfonir anfoneb at yr ysgol ar ol y digwyddiad. / The event is free for maintained LEA schools through the regional education consortia but there is a fee of £15 for private/independent/English schools. Schools will be invoiced after the event.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff University - School of Modern Languages and Translation

66A Park Place

Caerdydd / Cardiff

CF10 3AS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved