Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Dosbarth Meistr Routes Cymru Masterclass: Zweier ohne

Llwybrau at Ieithoedd Cymru / Routes into Languages Cymru

Monday, 13 May 2019 from 12:30 to 14:30 (BST)

Dosbarth Meistr Routes Cymru Masterclass: Zweier ohne

Ticket Information

Type End Quantity
General 8 May 2019 Free  

Share Dosbarth Meistr Routes Cymru Masterclass: Zweier ohne

Event Details

**Bydd y digwyddiad yma'n cael ei gynnal yn Ysgol Uwchradd Whitchurch, Caerdydd**

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai ffilm, llenyddiaeth a diwylliannol i fyfyrwyr Lefel A sydd wedi eu teilwra ar gyfer y manylebau CBAC UG ac Uwch newydd. Bydd y gweithdai yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ehangu eu gwybodaeth a datblygu eu sgiliau mewn sesiynau a ddarperir gan academyddion profiadol. Trwy ddadansoddi prif themâu a chymeriadau, pwrpas y gweithdai yw cryfhau dealltwriaeth y myfyrwyr ac i feithrin trafodaeth a meddwl ehangach. Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i athrawon gael gwybodaeth wrth ddarlithwyr addysg uwch tra’n cryfhau’r cysylltiadau gyda’r brifysgol.

Zweier Ohne

Darperir y sesiwn gan: Yr Athro Julian Preece (Prifysgol Abertawe)

12.30-12.45: Cyrraedd a chofrestru

12.45-14.15: Y dosbarth meistr

14.15-14.30: Gwerthuso a chloi

________________

**This event will take place at Whitchurch High School, Cardiff**

Routes into Languages Cymru and partner universities are offering a series of film, literature and culture workshops tailored to the new AS and A2 WJEC specification. The workshops provide students with opportunities to increase their knowledge and develop their skills in sessions delivered by expert academics. Through the analysis of key topics, such as main themes and characters, the workshops aim to strengthen the students’ comprehension and generate further discussion and thought. This event also gives teachers the opportunity to obtain information from the HE lecturers whilst establishing links with the university.

Zweier Ohne

Session delivered by: Professor Julian Preece (Swansea University)

12:30 – 12:45Arrival and registration

12:45 – 14:15 Masterclass

14:15 – 14.30 Evaluation and close


Do you have questions about Dosbarth Meistr Routes Cymru Masterclass: Zweier ohne? Contact Llwybrau at Ieithoedd Cymru / Routes into Languages Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Whitchurch High School
Penlline Road
CF14 2XJ Caerdydd / Cardiff
United Kingdom

Monday, 13 May 2019 from 12:30 to 14:30 (BST)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.