Sales Ended

Dosbarth Meistr: Sgiliau cyfweld i Ôl-raddedigion / Postgraduate masterclas...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Alun Building A2.03

View Map

Event description

Description

Dysgwch beth i’w ddisgwyl mewn cyfweliadau fel myfyriwr ôl-raddedig a sut i baratoi i’ch cyflwyno’ch hun yn effeithiol. Mae’r gweithdy hwn yn edrych ar y gwaith paratoi sydd ei angen, fel bod gennych yr hyder i ymdopi â chyfweliadau’n effeithiol.

Find out what to expect at interviews as a postgraduate and how to prepare for presenting yourself effectively. This workshop looks at the preparation needed to give you the confidence to handle interviews successfully.

Date and Time

Location

Alun Building A2.03

View Map

Save This Event

Event Saved