DPP Llythrennedd Ffilm (Caerdydd)
Free
DPP Llythrennedd Ffilm (Caerdydd)

DPP Llythrennedd Ffilm (Caerdydd)

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Ysgol Mynydd Bychan

New Zealand Road

Cardiff

CF14 3BR

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

“Mae angen i blant a phobl ifanc ddysgu sut i wneud mwy na defnyddio technoleg yn unig a datblygu’r wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i ymwneud â’r dechnoleg honno mewn ffordd greadigol fel dysgwyr ac fe aelodau o weithlu technegol gymwys y dyfodol” - Yr Athro Donaldson, Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru

 Does yna ddim amser gwell i’w gael i ymuno gydag  Into Film. Ein nôd yw rhoi sgiliau, gwybodaeth a’r adnoddau i athrawon i ddefnyddio ffilmiau gydag hyder i ysbrydoli, dal sylw ac ysgogi disgyblion. 

Mae Into Film yn elusen addysg sy’n rhoi lle canolog i ffilm ym mhrofiad dysgu a phrofiad diwyllianol plant a phobl ifanc. Mae’n rhaglen yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc 5-19 mlwydd oed weld, meddwl, creu a dychmygu drwy ffilm. Drwy gydweithio gyda’r sector addysg, ein nod yw gwella cyrhaeddiad a chefnogi addysg sy’n cydio, drwy ddarparu:

 - hyfforddiant DPP i ddefnyddio ffilm a chreu ffilm mewn ffyrdd addysgiadol

 - adnoddau addysgol sy’n eich helpu chi i ddefnyddio ffilm yn yr ystafell dosbarth

-  digwyddiadau wedi’u harwain gan y diwydiant sy’n ysbrydoli, yn ehangu gorwelion ac yn datblygu dyheadau

-  cefnogaeth i gynnal clwb ffilm allgyrsiol rheolaidd

 Cynhelir sesiwn DPP Llythrennedd Ffilm yn Ysgol Mynydd Bychan ar Dachwedd 2. Bydd y sesiwn hwn yn darparu’r cyfle ichi ddysgu dulliau unigryw o ddefnyddio ffilm I ddatblygu sgiliau llythrennedd a llafar eich myfyrwyr a rhoi’r cyfle iddynt ddadansoddi a thrin a thrafod ffilm fel unrhyw destun arall

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda hywel.roberts@intofilm.org

This CPD Session will look at Film Literacy in the Classroom and run in Welsh, please contact hywel.roberts@intofilm.org for information on other events in your area.

 


Share with friends
Date and Time
Location

Ysgol Mynydd Bychan

New Zealand Road

Cardiff

CF14 3BR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved