Free

Dr. Naidu - from theoretical thinking to commercial success

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Forskningsparken/ Oslo Science Park / Aleap

Gaustadalléen 21

0349 OSLO

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Har du hørt om laktoferrin? Nå har du sjansen til å møte forskeren som gjorde det livsviktige laktoferrin-proteinet til en global medisinsk sensasjon!

Det er 30 år siden, Dr. Narain Naidu, oppdaget den aktiverte formen av laktoferrin. Han kommer til Forskningsparken i Oslo 23. November for å dele sin historie.

Som ung medisinstudent i India var han sterkt uenig i det foreleserne formidlet som han mente ikke kunne stemme. I dag har denne teorien satt en medisinsk standard, og har skapt en stor kommersiell suksess.

Dr. Naidu har blant annet vært engasjert som rådgiver for Verdens Helseorganisasjon (WHO) og amerikanske presidenter. Han er nå en kjent foredragsholder, forfatter, professor, forsker og forretningsmann. Forskningen hans har lagt grunnlaget for 5 biotech firmaer.

Benytt muligheten til å bli inspirert og møte en verdensledende forsker med en utrolig historie!

Dr. Naidu sine helseteknologier lanseres for første gang på det åpne markedet i Norge med markedsintroduksjon av Lactoferrin Gold 1.8 og OsteoDenx. Les mer på: www.naturligbalanse.no.

Arrangementet er gratis og du bestiller din billett ved å registrere deg her:https://goo.gl/fgNPMG

Program:
16:00 - dørene åpner
16:30 - Dr. Naidu deler sin historie
17:30- Spørsmål fra publikum
18:00- Mat, drikke, og nettverking

Programmet er på engelsk
Arrangør er Innovatera AS
----------------------------------------------------------------------------------------
Have you heard of lactoferrin? Now you have the chance to meet the scientist who made the vital lactoferrin protein a global medical sensation!

It is 30 years since, Dr. Narain Naidu, discovered the activated form of lactoferrin. He will visit the Oslo Science Park on November 23th and share his story.

As a young student studying medicine in India, he disagreed with his lecturers and believed that what they were learning could not be right. Today, this theory has set a new medical standard and has created a big commercial success.

Dr. Naidu has been engaged as a consultant for the World Health Organization (WHO) and US Presidents. He is now a well-known lecturer, author, professor, researcher, and businessman. His research has laid the foundation for 5 biotech companies.
Take the opportunity to be inspired and meet a world-leading researcher with an amazing story!

Dr. Naidu's health technologies are being launched for the first time in the open market in Norway with the introduction of Lactoferrin Gold 1.8 and OsteoDenx. Read more at: www.naturligbalanse.no.

The event is free and you order your ticket by signing up here:https://goo.gl/fgNPMG

16:00 - Welcome reception
16:30 - Dr. Naidu shares his story
17:30 - Questions from the audience
18:00 - Drinks, food, and mingling

The program is in English
Organizer is Innovatera AS

Share with friends

Date and Time

Location

Forskningsparken/ Oslo Science Park / Aleap

Gaustadalléen 21

0349 OSLO

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved