Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Dragonfly Training
Autumn Term 2016 / Tymor yr Hydref 2016
NUT MEMBERS ONLY

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Tuesday, 18 October 2016 at 09:00 - Tuesday, 6 December 2016 at 17:00 (BST)

Dragonfly Training Autumn Term / Tymor yr Hydref 2016...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
NQTs: The Ultimate Survival Kit
19 October / Hydref 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
Ended £70.00 £0.00
Senior Leadership in a 21st Century School
7th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
31 Oct 2016 £70.00 £0.00
Removing Low-Level Disruption to Improve Learning
8th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
31 Oct 2016 £70.00 £0.00
A Practical Guide to Effective Differentiated Learning
10th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
2 Nov 2016 £70.00 £0.00
A Realist's Guide to Stretching and Challenging Your Most Able Students
11th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
2 Nov 2016 £70.00 £0.00
Closing the Performance Gap: Engaging the Disengaged
14th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
7 Nov 2016 £70.00 £0.00
The Ultimate SEN Day
15th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
8 Nov 2016 £70.00 £0.00
The Ultimate Understanding of Mental and Emotional Health in Schools
16th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
9 Nov 2016 £70.00 £0.00
Practical Strategies for using iPads with SEN Pupils
17th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
10 Nov 2016 £70.00 £0.00
Cutting Edge Marking and Feedback Strategies
21st November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
14 Nov 2016 £70.00 £0.00
The iPad in the English Classroom
21st November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
14 Nov 2016 £70.00 £0.00
The iPad in the MFL Classroom
22nd November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
15 Nov 2016 £70.00 £0.00
The Attainment Toolkit: Global Strategies to Maximise Student Progress
22nd November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
15 Nov 2016 £70.00 £0.00
How to be a Highly Effective Subject Leader
23rd November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
16 Nov 2016 £70.00 £0.00
Teacher Tech Top-Up
23rd November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
16 Nov 2016 £70.00 £0.00
Behaviour Management Masterclass
24th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
17 Nov 2016 £70.00 £0.00
Challenging More Able Pupils in English
29th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
22 Nov 2016 £70.00 £0.00
Raising Attainment at the C/D Borderline in KS3 and KS4 English
30th November / Tachwedd 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
23 Nov 2016 £70.00 £0.00
Implementing the Donaldson Report in the Classroom
2nd December / Rhagfyr 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
30 Nov 2016 £70.00 £0.00
The iPad in the Maths Classroom
6th December / Rhagfyr 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
29 Nov 2016 £70.00 £0.00
Languages For All, Success For All!
7th December / Rhagfyr 2016
Aelodau NUT yn unig / NUT Members only
30 Nov 2016 £70.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Dragonfly Training Autumn Term 2016 / Tymor yr Hydref 2016 NUT MEMBERS ONLY

Event Details

NUT Cymru and Dragonfly Training have teamed up to offer teachers in Wales essential training to support their professional development.

Mae NUT Cymru a Dragonfly Training yn cydweithio i gynnig hyfforddiant hanfodol i athrawon yng Nghymru i'w cefnogi gyda'u datblygiad proffesiynol.

The full cost of these courses to individuals is normally £234 (including VAT). 

NUT members can book onto the Cardiff based courses for £70.

NUT members who work on a supply teacher basis can get a further discount by entering the promotional code 'supply-nut'.


Cost lawn y cyrsiau hyn i unigolion fel arfer yw £234 (yn cynnwys TAW).

Gall aelodau'r NUT archebu llefydd ar gyrsiau Caerdydd am £70.

Gall aelodau NUT sy'n gwneud gwaith cyflenwi gael fwy o ostyngiad drwy ddefnyddio'r côd hyrwyddo 'supply-nut'.

October’s courses below.  Click on the 'course info' links for further details on each course before booking.

Cyrsiau mis Hydref isod. Cliciwch ar y dolenni 'gwybodaeth cwrs' am ragor o fanylion ar y cyrsiau cyn archebu.

NQTs: The Ultimate Survival Kit – 19 October 2016 (Cardiff)

Course info.

Athro / Athrawes Newydd Gymhwyso: Y Pecyn Goroesi - 19 Hydref 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Senior Leadership in a 21st Century School - 07 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Uwch Arweinyddiaeth mewn Ysgol yr 21ain Ganrif - 07 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Removing Low-Level Disruption to Improve Learning - 08 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Cael Gwared ag Aflonyddwch Lefel Isel i wella dysgu - 08 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

An Evidence-Based Approach to Raising Boys' Achievement - 09 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Dull sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth er mwyn Codi Cyrhaeddiad Bechgyn - 09 Tachwedd 2016

Gwybodaeth cwrs.   (Caerdydd)

A Practical Guide to Effective Differentiated Learning - 10 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Canllaw Ymarferol ar gyfer Dysgu Gwahaniaethol Effeithiol - 10 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

A Realist's Guide to Stretching and Challenging Your Most Able Students - 11 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Canllawiau Realistig i Ymestyn a Herio Eich Myfyrwyr Mwyaf Galluog - 11 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Closing the Performance Gap: Engaging the Disengaged - 14 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Cau'r Bwlch Perfformiad: Ymgysyltu â'r rhai sydd wedi colli diddordeb - 14 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

The Ultimate SEN Day - 15 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Diwrnod Anghenion Arbennig - 15 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

The Ultimate Understanding of Mental and Emotional Health in Schools - 16 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Dealltwriaeth o Iechyd Meddwl ac Emosiynol mewn Ysgolion - 16 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Practical Strategies for using iPads with SEN Pupils - 17 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Strategaethau Ymarferol ar gyfer ddefnyddio iPads gyda Disgyblion AAY - 17 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Cutting Edge Marking and Feedback Strategies - 21 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Strategaethau Marcio ac Adborth - 21 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

The iPad in the English Classroom - 21 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Defnyddio'r iPad mewn gwersi Saesneg - 21 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

The iPad in the MFL Classroom - 22 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Defnyddio'r iPad mewn gwersi Ieithoedd Modern - 22 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

The Attainment Toolkit: Global Strategies to Maximise Student Progress - 22 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Y Pecyn Cymorth Cyrhaeddiad: Strategaethau Byd-Eang i Fanteisio ar Gynnydd Myfyrwyr - 22 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

How to be a Highly Effective Subject Leader - 23 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Sut i Fod yn Arweinydd Pwnc Effeithiol - 23 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Teacher Tech Top-Up - 23 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Dysgu Digidol - 23 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Behaviour Management Masterclass - 24 November (Cardiff)

Course info.

Dosbarth Meistr Rheoli Ymddygiad - 24 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

NQTs: The Ultimate Survival Kit - 25 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Athro / Athrawes Newydd Gymhwyso: Pecyn Goroesi - 25 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Challenging More Able Pupils in English - 29 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Herio Disgyblion Galluog mewn Saesneg - 29 Hydref 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs. 

Raising Attainment at the C/D Borderline in KS3 and KS4 English - 30 November 2016 (Cardiff)

Course info.

Codi Cyrhaeddiad ar y Ffin C/D yn Saesneg CA3 a CA4 - 30 Tachwedd 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs. 

Implementing the Donaldson Report in the Classroom - 2 December 2016 (Cardiff)

Course info.

Gweithredu'r Adroddiad Donaldson yn yr Ystafell Ddosbarth - 2 Rhagfyr 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.  

The iPad in the Maths Classroom - 6 December 2016 (Cardiff)

Course info.

Yr iPad mewn gwersi Mathemateg - 6 Rhagfyr 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.

Languages For All, Success For All! - 7 December 2016 (Cardiff)

Course info.

Ieithoedd i Bawb, Llwyddiant i Bawb! - 7 Rhagfyr 2016 (Caerdydd)

Gwybodaeth cwrs.   

Do you have questions about Dragonfly Training Autumn Term 2016 / Tymor yr Hydref 2016 NUT MEMBERS ONLY? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa
24-26 Newport Road
CF24 0DD Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 18 October 2016 at 09:00 - Tuesday, 6 December 2016 at 17:00 (BST)


  Add to my calendar
Dragonfly Training
Autumn Term 2016 / Tymor yr Hydref 2016
NUT MEMBERS ONLY
Things to do in Cardiff Course Other

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.