£6

Dramffyrdd Henllys (taith cerdded) / Henllys Tramroads (walk)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ystradowen Community Centre

38 New Road

Cwmllynfell

SA9 2YY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

[scroll down for English]

Yn dilyn y lwybr coetir ger afon Twrch i’r lofa hen ‘Henllys Vale’, yna ar hyd Cyllie a llwybr ceffylau i Gefn Carn Fadog. Dychwelyd i’r de drwy’r inclein dramffordd hir. Archwiliad o ddiddordeb daearegol ac archaeolegol y rhan hon o’r Mynydd Du.

Dechrau: Canolfan Cymunedol Ystradowen (AO cyf. grid SN 750123) SA9 2YY

Pellter: 9.5km / 5.5 milltir

Amser: 4 awr

Cyfanswm y dringo: 350m / 1150tr

Gradd: Cymedrol

Cŵn: mae croeso i gŵn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn byr

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.


ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

We'll follow the delightful woodland trail beside the Afon Twrch to the old Henllys Vale colliery then ascend via Cyllie and bridleway to Cefn Carn Fadog before returning south via the tramroad incline – an all-day exploration of the geological and archaeological interest of a part of the Black Mountain.

Start: Ystradowen Community Centre (OS grid ref SN 750123) SA9 2YY

Distance: 9.5km / 5.5 miles

Time: 5 hours

Ascent: 350m / 1150ft

Grade: Moderate

Dogs: well-behaved dogs on short leads welcome

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Share with friends

Date and Time

Location

Ystradowen Community Centre

38 New Road

Cwmllynfell

SA9 2YY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved