Free

Drawing workshop with artist Ian Watson - Criw Celf Studio | Gweithdy lluni...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

25 Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Criw Celf Studio

*Participants must attend both days (Thurs 2 & Fri 3 Nov)

Extra-curricular holiday art club sessions led by a team of artists and covering a variety of media throughout the school year.

Who: Years 7, 8 & 9

What: Drawing workshop with artist Ian Watson

A unique opportunity for students from all backgrounds, who want to develop their drawing skills looking specifically at using marks to define dimension without shading/blending within a composition.

When:

Thursday 2 Nov 11am - 2pm

Friday 3 Nov 11am - 2pm

Where: Llanover Hall, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH


Stiwdio Criw Celf

Sesiynau clwb celf y tu allan i’r cwricwlwm yn ystod y gwyliau dan arweiniad tîm o artistiaid ac yn cwmpasu amrywiaeth o gyfryngau drwy gydol y flwyddyn ysgol.


Pwy: Blynyddoedd 7, 8 & 9

Beth: Gweithdy lluniadu gyda’r artist Ian Watson

Cyfle heb ei ail i fyfyrwyr o bob cefndir sydd am ddatblygu eu sgiliau lluniadu, yn bwrw golwg yn neilltuol ar ddefnyddio nodau i ddiffinio dimensiwn heb gysgodi/ymdoddi oddi mewn i gyfansoddiad.

Pryd:

Iau 2 Tachwedd 11am - 2pm

Gwener 3 Tachwedd 11am - 2pm

Ymhle: Neuadd Llanofer, 25 Heol Romilly, Caerdydd CF5 1FH

Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

25 Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved