Free

DVSC Annual General Meeting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Denbighshire Voluntary Services Council

Naylor Leyland Centre

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Gwahoddiad i'r 21ain Gyfarfod Blynyddol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ddydd Mercher, 17fed o Orffennaf 2019 rhwng 10yb a hanner dydd yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun. Mae croeso i’r holl randdeiliaid fod yn bresennol.


Byddwn yn dechrau’r Cyfarfod Blynyddol gyda Darlith Haf ar fater sy’n agos iawn at ein calonnau. Bydd Noreen Blanluet, Cyfarwyddwr Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, yn cyflwyno’r anerchiad allweddol ar Roi Cydgynhyrchu ar Waith.

Yna cynhelir y cyfarfod busnes a bydd lluniaeth ysgafn i ddilyn gyda chyfle i rwydweithio.

****************************************************************************

Invitation to DVSC’s 21st AGM on Wednesday the 17 July 2019 at 10am-noon at the Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin. All stakeholders are welcome to attend.

We will be starting the AGM with a Summer Lecture on an issue close to our heart. Noreen Blanluet, Director of Co-Production Network Wales will provide our keynote speech on Putting Coproduction into Practice.

The business meeting will then take place followed by light refreshments and an opportunity for networking.


Share with friends

Date and Time

Location

Denbighshire Voluntary Services Council

Naylor Leyland Centre

Ruthin

LL15 1AF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved