Dwyieithog i Amlieithog-Cynhadledd Ieithoedd ERW 2018 / Bilingual to Multil...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Great Hall

Swansea University Bay Campus

Swansea

SA1 8QQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

CYNHADLEDD IEITHOEDD ERW 2018
ERW LANGUAGES CONFERENCE 2018

Siaradwyr / Speakers:

Huw Edwards, BBC

Yr Athro / Prof Iwan Davies

Uwch Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe

Senior Pro-Vice-Chancellor Swansea University

Yr Athro / Prof Mererid Hopwood
Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant
University of Wales, Trinity St David

Sut mae cofrestru? How to register?

Cliciwch ar ‘cofrestru’, llenwch eich manylion cyswllt ar gyfer eich tocyn a dethol un gweithdy oddi wrth bob un o’r tri sesiwn.

Click on register, fill in your contact details for your ticket and select one workshop from each of the three sessions.

Neges i Ysgolion/Message to Schools
Mae lle i hyd at 7 disgybl ac un athro o bob ysgol i fynychu’r gynhadledd. Bydd pob un o’ch ysgol yn mynychu yr un gweithdai. Bydd angen i ni wybod faint o ddisgyblion fydd yn dod, felly rhowch eich manylion chi bob tro wrth gofrestru pob disgybl.

There are places for up to 7 pupils and one teacher from each school to attend the conference. Each person from your school will attend the same workshops. We will need to know the number of pupils attending, therefore please insert your own details when registering each pupil.

Gweithdai / Workshops :

Gweithdy/Workshop 1 : 10.25 – 11.05

1a Ffrangeg ar gyfer y Gweithle (Cyfrwng Cymraeg)/ French for the Workplace (Welsh Medium)
1b Blas ar Sbaeneg / Spanish Taster Session
1c Blas ar Almaeneg / German Taster Session
1d Cyfleoedd Byd-eang / Global Opportunities
1e Gyrfau STEM gyda Ieithoedd / STEM with Languages Careers
1f Blas ar Arabeg / Arabic Taster Session
1g Holi ac Ateb Huw Edwards / Question and Answer session with Huw Edwards

Gweithdy/Workshop 2 : 11.10 – 11.50

2a Blas ar Eidaleg / Italian Taster Session
2b Blas ar Rwsieg / Russian Taster Session
2c Blas ar Almaeneg / German Taster Session
2d Blas ar Mandarin / Mandarin Taster Session
2e Gyrfau STEM gyda Ieithoedd / STEM with Languages Careers
2f Blas ar Arabeg / Arabic Taster Session
2g Holi ac Ateb Huw Edwards (Cyfrwng Cymraeg) / Question and Answer session with Huw Edwards (Welsh Medium)

Gweithdy/Workshop 3 : 11.55 – 12.35

3a Blas ar Eidaleg / Italian Taster Session
3b Blas ar Rwsieg / Russian Taster Session
3c Blas ar Sbaeneg / Spanish Taster Session
3d Blas ar Mandarin / Mandarin Taster Session
3e Cyfleoedd Byd-eang / Global Opportunities
3f Ffrangeg ar gyfer y Gweithle / French for the Workplace
3g Holi ac Ateb Huw Edwards / Question and Answer session with Huw Edwards

Date and time

Location

Great Hall

Swansea University Bay Campus

Swansea

SA1 8QQ

United Kingdom

View Map

Organiser ERW

Organiser of Dwyieithog i Amlieithog-Cynhadledd Ieithoedd ERW 2018 / Bilingual to Multilingual - ERW Languages Conference 2018

Mae ERW yn gynghrair o 4 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.

ERW is an alliance of 4 local authorities governed by a legally constituted joint committee. Its aim is to implement the agreed regional strategy and business plan to support school improvement.

 

Save This Event

Event Saved