Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Metropolitan University

Western Avenue

Cardiff

CF5 2AF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ilora Finlay


Organised in partnership with Cardiff Metropolitan University.

Further venue details will be sent nearer the time of the event.


Professor the Baroness llora Finley of Llandaff FLSW is an internationally renowned expert in palliative medicine, who developed a postgraduate course that has taught over 2,000 doctors in the field. Her work has been highly influential on government policy in areas including bereavement in children, organ donation, prisoner care and smoking in public places. She is a Deputy Speaker of the House of Lords, and recently took up the post of Chair of the Board of Governors at Cardiff Metropolitan University. She is Co-Chair of Living and Dying Well, which researches and analyses the evidence surrounding the end-of-life debate.

Baroness Finlay is a distinguished Fellow of the Learned Society of Wales.

Trefnir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd Metropolitan.

Caiff manylion y lleoliad eu hanfon yn agosach at y digwyddiad.


Mae’r Athro the Baroness llora Finley o Landaf FLSW yn arbenigwr o fri rhyngwladol mewn meddygaeth liniarol, a datblygodd gwrs ôl-raddedig sydd wedi dysgu dros 2,000 o feddygon yn y maes. Mae ei gwaith wedi cael dylanwad mawr ar bolisi’r llywodraeth mewn meysydd yn cynnwys profedigaeth plant, rhoi organau, gofal carcharorion ac ysmygu mewn mannau cyhoeddus. Mae’n Ddirprwy Lefarydd Tŷ’r Arglwyddi, ac yn ddiweddar ymgymerodd â swydd Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’n Gyd-gadeirydd Living and Dying Well, sy’n ymchwilio ac yn dadansoddi’r dystiolaeth ar y drafodaeth ynghylch diwedd oes.

Mae’r Farwnes Finlay yn Gymrawd nodedig Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Metropolitan University

Western Avenue

Cardiff

CF5 2AF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved