Dylanwadwyr Ifanc / Young Influencers

Dylanwadwyr Ifanc / Young Influencers

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

LL59 5HS

Frân Wen

Menai Bridge

LL59 5HS

United Kingdom

View map

Description

*AM DDIM I BOBL IFANC RHWNG 14 - 25 OED*

6pm - 7:30pm
Dylanwadwyr Ifanc: Contact Theatre
Gweithdy ymarferol gyda Contact Theatre o Fanceinion. Dewch i wybod mwy am sut i gael dylanwad ar raglenni theatr.

'Da ni eisiau pobl ifanc gael mwy o ddylanwad ar ein rhaglen blynyddol. Sesiwn yn Saesneg.

7:30pm - 8pm
Rhaglen Pobl Ifanc 2017
Hwyl fawr Ar y Stryd, ta ta Sbri 3. Dyma lansiad 'answyddogol' rhaglen digwyddiadau pobl ifanc 2017. Tybed pa brosiectau sydd ar y gorwel?