Early Years Wales - Foundation Phase Networking Event 2019 (Conwy)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description
Early Years Wales - Foundation Phase Networking Event 2019 (Conwy)

About this Event

A series of Foundation Phase Excellence Network Events 2019

The aim of these events is to bring together Early Years Practitioners from the maintained and non-maintained sector to share best practice in the Foundation Phase and improve opportunities to work collaboratively between settings, schools and advisory teachers.

Please note - these events are only open to:

1. Early Years Wales Members

2. Primary Schools in Wales

3. Advisory Teachers in Wales

Event 1:

19TH FEBRUARY 2019

Venue: Conwy Business Centre

Address: Junction Way, Llandudno, LL31 9XX

Timings: 09:30 – 15:00

At this event, you will have the exciting opportunity to listen to our key speaker, internationally recognised author, Dr Stella Louis

Dr Stella Louis provides a deeper understanding of the complexities involved in schematic exploration and how these links directly to how children become engaged and sustained in their self-chosen activities.

The event will consist of an overview of the Foundation phase, information on Schemas and two workshops.

We look forward to welcoming you at our Early Years Wales event

For further information please contact us via email at info@earlyyears.wales

Early Years Wales 2018 . Registered in Wales.

Registered Office Unit 1, The Lofts, 9 Hunter Street, Cardiff, CF10 5GX

Company limited by guarantee 3164233. Charity 1056381

---------------------------------------------------------------

Cyfres o Ddigwyddiadau Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Cynnar 2019

Nod y digwyddiadau hyn yw dod ag Ymarferwyr Cyfnod Cynnar o’r sector a gynhelir ac nas cynhelir at ei gilydd i rannu ymarfer gorau yn y Cyfnod Sylfaen ac i wella’r cyfleoedd i leoliadau, ysgolion ac athrawon ymgynghorol gydweithio.

Sylwch - mae'r digwyddiadau hyn ar agor yn unig i:

• Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru

• Ysgolion Cynradd yng Nghymru

• Athrawon Ymgynghorol yng Nghymru

19 CHWEFROR 2019

Lleoliad: Canolfan Fusnes Conwy

Cyfeiriad: Junction Way, Llandudno, LL31 9XX

Amser: 09:30 – 15:00

Yn y digwyddiad hwn, cewch y cyfle cyffrous o wrando ar ein siaradwr gosod cywair, yr awdur o fri rhyngwladol, Dr Stella Louis.

Bydd Dr Stella Louis egluro’n glir ac yn fanwl gymhlethdodau archwiliadau sgematig a sut y mae'r rhain yn cysylltu’n uniongyrchol gyda sut y mae plant yn magu ac yn cynnal diddordeb yn y gweithgareddau y maen nhw'n eu dewis

Bydd y digwyddiad yn cynnwys trosolwg o’r cyfnod Sylfaen, gwybodaeth ynghylch Sgemâu a dau weithdy.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i ddigwyddiadau Blynyddoedd Cynnar Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bost ar info@earlyyears.wales

Blynyddoedd Cynnar Cymru 2018. Gofrestredi yn Cymru.

Swyddfa Gofrestredig: Uned 1, The Lofts, 9 Hunter Street, Caerdydd, CF10 5GX

Cwmni cyfyngedig trwy warant 3164233. Elusen 1056381

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved