Free

Edible & Medicinal Plants from the Physicians of Myddfai - Parc Slip Nature...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking onto the course. We look forward to seeing you there.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Nature Centre

Fountain Road

Tondu

Bridgend

CF32 0EH

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking onto the course. We look forward to seeing you there.
Event description

Description

How do you make a walk come to life?

Discover the hidden stories and medicinal and edible uses of our common placed plants. Hear about the fascinating beliefs of the Physicians of Myddfai.

Do you want to know how to cure yourself of that ugly wart? - Seek out greater celandine

Want to ease foot pain? – try mug wort (monks wort) a lovely smelling soft weed that monks used to put in their sandals whilst on a long pilgrimage.

Smelly kitchen floor? - Try the shake and vac of dried meadow sweet but don’t fall asleep in this as it will knock you out!

Attendees

For current members of Ramblers and Rambler Volunteers, the training session is free. For all other attendees the cost will be £40.00 per person.

Logistics

The course will start at 10.30, please arrive 15 minutes before for registration etc.

Tea and coffee will be available. (You are kindly requested to bring your own lunch).

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

There is ample parking at the venue. Please check for public transport.

How can I contact the organiser with any questions?

Any questions or issues, please contact the team on cerddwyr@ramblers.org.uk


Can I update my registration information?

Yes of course, if need be contact cerddwyr@ramblers.org.uk for support.

_________________________________________________________

Planhigion meddyginiaethol bwytadwy o feddygon Myddfai

Sut mae dod a taith cerdded yn fyw?

Darganfyddwch straeon cudd a defnyddiau meddyginiaethol a bwytadwy o'n planhigion gyffredin. Dewch i glywed am gredoau diddorol meddygon Myddfai.

Ydych chi eisiau gwybod sut i wella eich hun o'r wart hyll? - Chwiliwch am llysiau’r wennol (greater celandine)

Eisiau lleddfu poen traed? – Rhowch gynnig ar yr y feidiog lwyd (monks wort) chwyn feddal sy’n olgeou’n dda yr oedd mynachod yn arfer eu rhoi yn eu sandalau tra ar bererindod hir.

Lawr y gegin yn ddrewllyd? -Ceisiwch ‘shake & vac’ yr erwain (meadow sweet) sych ond peidiwch â syrthio i gysgu ynddo gan y bydd yn eich wneud yn anymwybodol!

Mynychwyr

Ar gyfer aelodau cyfredol Cerddwyr a Gwirfoddolwyr Cerddwyr, mae'r sesiwn hyfforddi am ddim. Y gost i bawb arall fydd £40.00 y pen.

Logisteg

Bydd y cwrs yn cychwyn am 10.30, mi fyddwn yn gwerthfawrogi os gallwch cyrraedd 15 munud cyn cofrestru ac ati.

Bydd te a choffi ar gael. Gofynnir yn garedig i chi ddod â'ch cinio eich hun.

Cwestiynau Cyffredinol

Beth yw fy opsiynau cludiant / parcio ar gyfer cyrraedd ac o'r digwyddiad?

Mae digon o le parcio yn y lleoliad. Gwiriwch am drafnidiaeth gyhoeddus.

Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar cerddwyr@ramblers.org.uk

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

Gallwch, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â cerddwyr@ramblers.org.uk i gael cefnogaeth.

Share with friends

Date and Time

Location

The Nature Centre

Fountain Road

Tondu

Bridgend

CF32 0EH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved