Free

Effaith y rhyngrwyd ar les ac iechyd meddwl pobl ifanc - Caernarfon

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Peblig Room

Caernarfon Royal Town Council Institute Building

Pavillion Hill

Caernarfon

LL55 1AS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hanner diwrnod o hyfforddiant a fydd yn canolbwyntio ar fater iechyd meddwl yng nghyd-destun ymddygiad a rhyngweithio ar-lein. Bwriad y digwyddiad hwn yw helpu aelodau staff ysgolion i ddeall y mater cymhleth hwn, sy’n effeithio ar lawer, yn well.

Gan ddefnyddio erthyglau ymchwil allweddol, bydd yr hyfforddiant hwn yn ystyried elfennau cadarnhaol a negyddol ymddygiad ar-lein.

Bydd pob sesiwn yn:

  • diffinio beth ydy iechyd meddwl
  • archwilio goblygiadau cadarnhaol a negyddol rhyngweithio ar-lein
  • pennu adnoddau a chyfleoedd dysgu allweddol ar gyfer ysgolion
  • archwilio mantais gadarnhaol bod â ffrindiau
  • darparu dolenni i ffynonellau cyngor da

Beth fyddaf ei angen?

  • Byddai’n ddefnyddiol pe bai gennych chi liniadur at eich defnydd yn y digwyddiad, ond nid yw’n hanfodol.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

  • ymarferwyr addysg, uwch arweinwyr, yr Uwch Berson Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant, aelodau staff eraill mewn ysgolion a llywodraethwyr.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg. Mae digwyddiadau Cymraeg ar gael.

Bydd tystysgrifau presenoldeb yn cael eu rhannu.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at: onlinesafety@swgfl.org.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Peblig Room

Caernarfon Royal Town Council Institute Building

Pavillion Hill

Caernarfon

LL55 1AS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved