Free

Egni 2019 - Ynni morol; Tra bo dwr y mor y hallt Tidal energy; And the ti...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Mae'r digwyddiad yma'n rhan o Egni 2019 - mae dolen i bob digwyddiad isod
This event is part of Egni 2019 - there is a link to all events belowMae yna lawer yn mynd ymlaen yn y rhanbarth o rhan Ynni Morol. Mae'r gynhadledd yma'n dod a'r darlun at ei gilydd ac yn rhoi cyfle i ni ddysgu mwy.

Agenda (gall newid)
9:00 – Cinio a rhwydweithio
9:20 - Croeso
9:25 – Dr Simon Neill, Gwyddorau Morol Prifysgol Bangor
9:45 - Henry Dixon - North Wales Tidal Energy
10:05 - Morlais - Gerallt Jones
10:20 - Minesto - David Collier, Prif Swyddog Gweithredu
10:35 - John Gleeson; Duggan Brothers
10:55 - Gaynor Jones, Aquatera

11:10 Te/Coffi


11:30 – Kate Smith NOVA
11:50 – Big Moon - Jamie MacNeil

12:00 - Cinio


12:45 -Nick Stapley, CEO Logan Energy Ltd
13:00 – Oceaneering - Valentina Colon Robaina
13:10 – Setters - Graham Setters
13:20 - WEFO
13:30 - Alan Mortimer - Cyfarwyddwr Arloesi Egni Glan, Wood Plc

13:45 - Trafodaeth ar ynni a'r impact ar yr amgylchedd.

Ar y Panel - Katherine Route Stephens CNC, Heledd Cressey LlC Polisi Ynni Morol, Tanwydd Ffosil a Thrawsyriant, Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor.There is a lot going on in the region at the moment around Tidal Energy. This conference aims to bring the pieces together and give an overview to learn more.

Agenda (subject to change)
9:00 – Breakfast and Networking
9:20 - Welcome

9:25 – Dr Simon Neill, Gwyddorau Morol Prifysgol Bangor
9:45 - Henry Dixon - North Wales Tidal Energy
10:05 - Morlais - Gerallt Jones
10:20 - Minesto - David Collier, Chief Operating Officer
10:35 - John Gleeson; Duggan Brothers
10:55 - Gaynor Jones, Aquatera

11:10 Tea/Coffee


11:30 – Kate Smith NOVA
11:50 – Big Moon - Jamie MacNeil

12:00 - Lunch

12:45 -Nick Stapley, CEO Logan Energy Ltd
13:00 – Oceaneering - Valentina Colon Robaina
13:10 – Setters - Graham Setters
13:20 - WEFO
13:30 - Alan Mortimer, Director of Innovation for the Wood Clean Energy business.


13:45 -Discussion on renewable energy and the environmental impact
On the pannel - Katherine Route Stephens NRW, Heledd Cressey WG Offshore, Fossil Fuels and Transmission Energy Policy, Dr Einir Young, Director of Sustainability Bangor University


**
Bydd 'Pwynt Rhwydweithio' wedi ei osod yn yr ystafell, os ydych eisiau ymgynyll a trafod y pwnc gyda eraill.
A 'Networking Point' will be set up in the room for those who'd rather meet at a set location and discuss the subject with others.

Digwyddiadau arall yn y gyfres Egni 2019:
Other events in the Egni 2019 series:

Egni Mewn Merchaid Mewn Egni 10-5-19 Energy in Women in Energy

Ynni Morol 15-5-19 Tidal and Marine Energy

Y da, y Drwg a'r Plastig 30-5-19 The Good, the Bad and the Plastic

Hwb Menter a tenantiaid M-SParc 31-5-19 Enterprise Hub and M-SParc tenants
(ar agor i denantiaid M-SParc a rheini sydd hefo diddordeb yn yr Hwb Menter / Open to M-SParc tenants and those who have an interest in the Enterprise Hub)

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved