Free

EGNI: Môr o Gyfleoedd / A Sea of Opportunities

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
EGNI: Môr o Gyfleoedd Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi Ynni Morol / EGNI: A Sea of Opportunities Marine Energy Supply Chain Event

About this Event

About this Event

EGNI: Môr o Gyfleoedd

Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi Ynni Morol

ARCHEBWCH LE DRWY DDILYN Y LINC YMA: https://www.eventbrite.co.uk/e/egni-mor-o-gyfleoedd-a-sea-of-opportunities-tickets-94414968713

Eisiau darganfod mwy am gynlluniau’r sector ynni morol yma yng Ngogledd Cymru a’r cyfleoedd posib i ddatblygu’r gadwyn gyflenwi yn lleol?

Dyma ddigwyddiad ar y cyd rhwng tri o brosiectau Menter Môn – sef Morlais, Selkie a Hwb Menter dan faner ‘EGNI’ M-SParc.

Y nod yw tynnu sylw at y cyfleoedd cadwen gyflenwi posib ar gyfer busnesau yn yr ardal, yn ogystal â deall lefel y diddordeb ymysg cwmnïau lleol fel y gallwn ddechrau adeiladu perthnasau a chynllunio.

Bydd cyflwyniadau ar bob prosiect a chyfle i rwydweithio. Hefyd bydd cwmnïau datblygu tyrbinau ynni llif llanw Minesto ac Orbital Marine Power a chwmnïau lleol sydd eisoes yn gweithio yn y sector yn rhannu eu profiadau nhw o’r sector ac yn trafod potensial cydweithio.

EGNI: A Sea of Opportunities

Marine Energy Supply Chain Event

BOOK VIA THIS LINK: https://www.eventbrite.co.uk/e/egni-mor-o-gyfleoedd-a-sea-of-opportunities-tickets-94414968713

Want to find out more about plans to develop the marine energy sector here in North Wales and the opportunities to develop the local supply chain?

This is a collaborative event between three Menter Môn projects – Morlais, Selkie and the Enterprise Hub under the M-SParc’s ‘EGNI’ banner.

The aim is to promote potential supply chain opportunities for businesses across the region, as well as understand the level of interest from local companies in order to start building relationships and planning ahead.

There will be opportunities to network and hear presentations and updates from the individual projects. Tidal turbine developers Minesto and Orbital Marine Power as well as local companies already operating in the sector will also share their experiences and discuss opportunities for collaboration.

*Gweler ddrafft o agenda isod - posib y bydd newidiadau.

*Please see draft agenda below - subject to change.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved