Free

Eich Eiddo Deallusol - Your Intellectual Property

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Event description
Gwnewch yn siŵr bod chi'n deall pwy sy'n berchen ar eich gwaith - Ensure you know who owns your work

About this Event

Oes gennych chi syniad, cynnyrch neu fusnes? Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai rhywun yn ei gopïo?

Mi 'da chi wedi creu darn o waith, ac wedi ei rhannu gyda phobl...ei chi sydd pia fo rŵan?

Sicrhewch eich bod yn gwybod beth yw eich hawliau, a pha fesurau y gallwch eu rhoi ar waith o'r dechrau. Sicrhewch nad ydych yn dwyn Eiddo Rhyngweithiol rhywun arall yn anfwriadol.

Caif y seswn yma ei gynnal gyda Jane Lamber, NIPCLaw - Mae Jane yn fargyfreithiwr mewn Eiddo Deallusol.

Bydd hefyd cyfle gwerthfawr i holi Jane tra ei bod hi yma. Gwnewch yn fawr o hyn!

**************************

Do you have an idea, product or business? What would you do if someone copied it?

You've created a piece of work, and have shared it with others...do you still own it?

Make sure you know what your rights are, and what measures you can put in place from the start. Ensure you don’t inadvertently steal someone else’s Intelectual Property.

This session is being held with Jane Lambert,NICP Law. Jane is a barrister practicing in Intellectual Property.

There will also be the invaluable opportunity to quiz Jane while she's here! Make the most of this!

Mae'r Hwb Menter wedi ei gyllido gyda arian Cyllid Datblygu Ymchwil Ewropeaidd drwy Llywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded with European Regional Development Funds through the Welsh Government

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

M-SParc

Gaerwen

LL60 6AR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved