EIDC - API Cofnod Gofal Cymru | DHEW - Welsh Care Record API

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Event description
Ymunwch â thîm EIDC ar gyfer… | Join the DHEW team for...

About this Event

DHEW has been working on our next API, Welsh Care Record. We are holding a two-hour technical deep dive workshop with the API team to go through the API in detail, test use cases and your chance to provide feedback. Bring your laptops.

Who should attend?

Developers, technical teams developing new healthcare products and services.

10.30 – 12.30am (followed by lunch)

-------------------------------------------------------------------------------

Mae’r EIDC wedi bod yn gweithio ar ein API nesaf, Cofnod Gofal Cymru. Rydym yn cynnal gweithdy technegol dwy awr gyda'r tîm API i fynd trwy'r API yn fanwl, profi achosion defnyddio a'ch cyfle i roi adborth. Dewch â'ch gliniaduron.

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Datblygwyr, timau technegol sy'n datblygu cynhyrchion a gwasanaethau gofal iechyd newydd.

10.30 - 12.30pm (gyda chinio i ddilyn)

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved