Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Emerging Tech Fest

Thursday 13 December 2018 - 9am to 6pm

Catrin Finch Centre, Glyndwr University, Wrexham. LL11 2HS


As the New Year approaches, why not take time out to reflect on what has gone well in 2018? Consider the lessons you’ve learnt and explore what actions you or your business need to take to make 2019 even more successful.


To kick-start your forward planning, join us for a full-day of thought-provoking talks, interactive sessions, lively discussions, hands-on demos and evidence-based insights into how emerging technologies are already impacting you, your business, your industry and your supply chain. In addition, let us help you to explore how emerging tech is going to continue to impact on you and your business in the future.


Whether you work in energy, engineering, manufacturing or technology, this is the event for you…


Find answers

Speak to experts about how your business can benefit from the greater use of tech and see where it is being adopted already.

Solve problems

Discover how emerging technologies are addressing the challenges faced by your business industry and market sectors.

Gain knowledge

Learn about the benefits of a growing enabling and digital technology economy and discover how digital ready your business is.

Raise your profile

Get your business in front of buyers, funders, investors and potential collaborators.

Get connected

Meet likeminded people from across business, industry and academia. Engage with other attendees, speakers, exhibitors, innovators, collaborators and organisers before, during and after the event. While you have the opportunity, take the time to scout for ‘talent’ that you know your business needs now or in the future. #EmergingTechFest
By the end of the day, you’ll have made good connections and gained a better understanding of what actions you need to take, and what tech you need to adopt, to stay a step ahead of your competition!


Book your place

As places are limited, please register to reserve your place. If you change your mind at a later date, please let us know so that we can offer your place to someone else.


Agenda

 • First class speakers and exhibitors will be announced in advance of the event.

 • Registration, refreshments, networking and exhibition areas will be open from 9am to 6pm.

 • The ‘key speakers’, ‘case studies’ and ‘meet the expert’ sessions will start at 10am and end at 4pm.

Note: A detailed agenda will be published closer to the event.


Exhibition and Sponsorship Opportunities:

Exhibition

 • ESTnet members are encouraged to book a place – free-of-charge – to display a pull-up banner within the foyer or exhibition areas. Shared tables will be available for the display of promotional materials. ESTnet members can also rent a 5-foot table space to demo their emerging tech for £150.

 • Non ESTnet members are encouraged to book a place – for £150 - to display a pull-up banner within the foyer or exhibition areas. Shared tables will be available for the display of promotional materials. Non ESTnet members can also rent a 5-foot table space to demo their emerging tech for £250


Sponsorship

 • There are a range of sponsorship opportunities available. Please get in touch.


For more information

Please contact elizabeth.scott@estnet.uk.net


Event organisers

This event has been brought to you by:

Airbus Endeavr Wales @Airbus_Endeavr]

CEMET - The Centre of Excellence in Mobile & Emerging Technologies [@CEMET_Wales]

ESTnet – The Electronic and Software Technologies Network [@TheESTnet]

Innovation Point [@InnoPoint]

Innovate UK [@InnovateUK]

Knowledge Transfer Network [@KTNUK]


DATA PREFERENCES

By signing up to attend this event, you agree to your contact information being saved on Eventbrite. The event organisers will use this information to keep you up to date with activities or developments relating to this event.


After this event, your information will be shared with the event partners - Airbus Endeavr Wales, CEMET, ESTnet, Innovation Point, Innovate UK and Knowledge Transfer Network (KTNUK) - so that we can keep you informed of relevant events and activities. We will store your contact details on our respective GDPR compliant CRM databases.


If you do not want your information to be shared with the event organisers, please click the relevant box in the registration process and we will delete your data after the event.
Gŵyl Tech Datblygol


Dydd Iau 13eg o Ragfyr 2018 - 9yyb I 6yyp

Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam. LL11 2HSWrth i’r flwyddyn newydd agosáu, beth am adlewyrchu ar beth oedd yn llwyddiannus yn 2018? Ystyriwch beth ddysgwch a archwiliwch beth rydych chi ac eich busnes angen ei wneud i wneud yn siŵr fod 2019 yn fwy llwyddiannus.

I gychwyn ar eich adlewyrchiad ymunwch gyda ni am ddiwrnod o gyflwyniadau i ysgogi’r meddwl, sesiynau rhyngweithiol, trafodaeth fywiog, arddangosiad a mewnwelediad ar sut mae technoleg ddatblygol yn barod yn cael effaith, arnoch chi, eich busnes eich diwydiant ac eich cadwyn cyflenwad. Bydd y diwrnod yn eich helpu chi archwilio sut gall technoleg ddatblygol gael effaith arnoch chi ac eich busnes yn y dyfodol.

Os ydych chi yn gweithio mewn egni, peirianneg, cynhyrchu neu dechnoleg mae’r digwyddiad yma yn berffaith i chi…..


Darganfyddwch atebion

Siaradwch gyda’r arbenigwyr am sut gall eich busnes chi fuddsoddi wrth ymgorffori technoleg.

Datrys problemau

Darganfyddwch sut gall technoleg ddatblygol ddatrys sialens mae eich busnes, diwydiant ar farchnad yn ei wynebu.

Gwybodaeth

Dysgwch am fuddiant cael economi technoleg ddigidol sydd yn tyfu a darganfyddwch pa mor barod yw eich busnes chi am ddyfodol digidol.

Dod i adnabod

Rhowch eich busnes o flaen prynwyr, arianwyr, buddsoddwyr a chydweithwyr.

Cysylltwch

Cysylltwch gyda phobol ar draws busnes, diwydiant ac academia gyda’r un ffordd o feddwl. Bydd cyfle i chi sgowtio am weithwyr talentog y dyfodol sydd am eich helpu cyrraedd targedau'r dyfodol.

Cymdeithasu

Cysylltwch gyda’r rhai sydd yn bresennol, siaradwyr, arddangoswyr, arloeswyr, cydweithwyr a threfnwyr cynt, drwy gydol ac ar ôl y digwyddiad drwy ddefnyddio #GwylTechDatblygol.
Erbyn diwedd y dydd byddwch wedi creu cysylltiadau, cael dealltwriaeth well o’r weithred sydd angen ei gymryd a pha dechnoleg rydych chi angen ei fabwysiadu i gadw gam olfan eich cystadleuwyr.


Archebwch eich lle

Mae lle yn brin felly cofrestrwch eich lle i wneud yn siŵr nad ydych chi yn colli allan. Os ydych chi yn newid eich meddwl, plîs gadewch i ni wybod fel ein bod yn gallu rhoi eich lle i rhywun arall.


Agenda

 • Bydd siaradwyr ac arddangoswyr o safon uchel yn cael ei gyhoeddi cyn y digwyddiad.

 • Bydd cofrestru, lluniaeth, rhyngweithio ac arddangosiad ar agor o 9yyb tan 6yyp.

 • Bydd ‘siaradwyr allweddol’, ‘astudiaethau achos’ a ‘cyfarfod yr arbenigwyr’ yn dechrau o 10yyb ac yn gorffen am 4yyp.

Nodyn: Bydd agenda manwl yn cael ei gyhoeddi yn agosach i’r digwyddiad.Cyfle i arddangos a noddi:

Arddangos

 • Mae aelodau ESTnet yn cael ei annog i archebu lle - am ddim - I arddangos baner pop-up yn y cyntedd neu’r ardal arddangos. Bydd cyfle rhannu bwrdd i arddangos deunydd hyrwyddiad.

 • Mae cwmnïoedd sydd ddim yn aelod o ESTnet yn cael ei annod i archebu lle - am £150 - I arddangos baner pop-up yn y cyntedd neu’r ardal arddangos. Bydd cyfle rhannu bwrdd i arddangos deunydd hyrwyddiad.

 • Mae aelodau a dim aelodau ESTnet yn cael ei annog i archebu lle - am £250 - i arddangos baner pop-up a/neu fwrdd 5 troedfedd i arddangos technoleg ddatblygol.

Noddi

 • Mae amryw gyfle i noddi’r digwyddiad ar gael. Plîs cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Am fwy o wybodaeth

Cysylltwch gydag elizabeth.scott@estnet.uk.net

Trefnwyr y Digwyddiad

Mae’r digwyddiad yma yn dod i chi gan:

Airbus Endeavr Wales @Airbus_Endeavr]

CEMET - The Centre of Excellence in Mobile & Emerging Technologies [@CEMET_Wales]

ESTnet - The Electronic and Software Technologies Network [@TheESTnet]

Innovation Point [@InnoPoint]

Innovate UK [@InnovateUK]

Knowledge Transfer Network [@KTNUK]POLISI DATA

Wrth gofrestru i fynychu’r digwyddiad yma rydych chi yn cytuno bod eich gwybodaeth gysylltiol yn cael ei rannu o Eventbrite. Bydd trefnwyr y digwyddiad yn defnyddio eich gwybodaeth i rannu gwybodaeth ddiweddaraf yn berthnasol i’r digwyddiad.

Ar ôl y digwyddiad bydd eich gwybodaeth yn cael ei rannu gyda threfnwyr y digwyddiad - Airbus Endeavr Wales, CEMET, ESTnet, Innovation Point, Innovate UK ac Knowledge Transfer Network (KTNUK) - fel ei bod yn gallu rhannu gwybodaeth sydd yn berthnasol i’r digwyddiad. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw ar gronfa ddata ufudd i GDPR.

Os na ydych chi eisio eich gwybodaeth gael ei rannu gyda threfnwyr y digwyddiad plîs ticiwch y bocs perthnasol yn y ffurflen gofrestru. Byddwn wedyn yn dileu eich data ar ôl y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved