Emotions in Hollywood and in science
Free
Emotions in Hollywood and in science

Emotions in Hollywood and in science

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Birt Acres Lecture Theatre, Cardiff University

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The event will take place in Cardiff University and will start with a free screening of the film Inside Out. The screening will be followed by short presentations by three researchers who study emotions using a range of methods. In the final part, the audience will be invited to take part in discussions about the way emotions can be studied in laboratory, in real life, and in clinical populations.
Cynhelir y digwyddiad hwn yn yr Ysgol Seicoleg a bydd yn dechrau â sgriniad byw o’r ffilm Inside Out. Bydd y ffilm yn cael ei dilyn gan gyflwyniadau byr gan dri ymchwilydd sy’n astudio emosiynau drwy ystod o ddulliau. Yn y drydedd rhan, sef y rhan olaf, bydd y gynulleidfa’n cael cyfrannu at drafodaeth ar sut mae modd astudio emosiynau mewn labordy, mewn bywyd go iawn, ac mewn poblogaethau clinigol. 

Share with friends
Date and Time
Location

Birt Acres Lecture Theatre, Cardiff University

View Map

Save This Event

Event Saved