Employment Law: Performance and Absence Management in a Virtual World

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
This session will be held on Zoom. Details will be shared closer to the date

About this event

[Please scroll down for English]

Yn y sesiwn yma, byddwn yn ymchwilio sut gall rheolwyr ymgysylltu’n effeithlon gyda’u timau mewn byd rhithiol. Byddwn yn trafod y gwahanol broblemau a phwysau gweithio bell a sut y gall rheolwyr drin problemau rheoli perfformiad mewn modd sensitif, os oes rhai’n codi.

Byddwn hefyd yn ymchwilio’r gwahanol ddulliau a chynlluniau y mae sefydliadau’n eu defnyddio i gynnig cefnogaeth i gydweithwyr a all fod yn teimlo’n ynysig neu’n cael trafferthion gyda gweithio o bell. Fel bob amser, bwriedir i hon fod yn sesiwn ryngweithiol felly rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych pa gynlluniau sydd wedi gweithio’n dda, a beth na weithodd yn dda, yn eich sefydliad yn ystod y cyfnodau clo.

________________

In this session, we will explore how managers can effectively engage with their teams in a virtual world. We will discuss the various issues and pressures attached to remote working and how managers can sensitively handle performance management issues, should they arise.

We will also explore the different tools and initiatives used by organisations to offer support to colleagues who may be feeling isolated or are struggling with remote working. As always, this is intended to be an interactive session so we look forward to hearing from you on what initiatives have and haven’t worked well in your organisation during the lockdown period.

Date and time

Location

Online event

Organiser Community Housing Cymru

Organiser of Employment Law: Performance and Absence Management in a Virtual World

Community Housing Cymru (CHC) is the membership body for more than 70 not-for-profit housing associations and community mutuals in Wales.

Our role within Wales is to:

  • Be the leading voice of the social housing sector.
  • Promote the social housing sector in Wales.
  • Promote the relief of financial hardship through the sector’s provision of low cost social housing.
  • Encourage and facilitate the provision, construction, improvement and management of low cost social housing by housing associations in Wales.
  • Provide services, education, training, information, advice and support to our members.
Save This Event

Event Saved