£100

Enamelling // Enamelo gyda // with Julia Griffiths Jones

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanybri

Julia Griffiths Jones' studio

Llanybri

SA33 5HG

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Join us and Julia Griffiths Jones in her studio for an exclusive enamelling workshop.

About this Event

Join us and Julia Griffiths Jones in her studio for an exclusive enamelling workshop.

Watch Eisteddfod winning artist Julia at work before using blank ready ‘gripped’ metal squares to explore and experiment with different techniques and colours.

Then use your new-found skills to transform plain enamel kitchenware into bespoke and personalised pieces.

All the work you create is fired in the kiln throughout and ready for you to take home at the end of the day.

The workshop fee includes all the materials, lunch and refreshments.

//

Ymunwch â ni a Julia Griffiths Jones yn ei stiwdio ar gyfer gweithdy enamlo unigryw.

Gwyliwch Julia, sef artist buddugol yn yr Eisteddfod, wrth iddi weithio cyn ichi fynd ati i ddefnyddio sgwariau metel i archwilio ac arbrofi â thechnegau a lliwiau gwahanol.

Yna defnyddiwch eich sgiliau newydd i droi llestri cegin enamel plaen yn ddarnau unigryw a phersonol.

Bydd yr holl waith a grëir gennych yn cael ei danio yn yr odyn a bydd yn barod i chi fynd ag ef adref ar ddiwedd y dydd.

Mae ffi'r gweithdy yn cynnwys yr holl ddeunyddiau, cinio a lluniaeth.

Share with friends

Date and Time

Location

Llanybri

Julia Griffiths Jones' studio

Llanybri

SA33 5HG

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved