Free

Engage to Change Launch & Celebration Event Sponsored by Mark Isherwood AM

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking to attend the Engage to Change Launch and Celebration Event sponsored by Mark Isherwood AM. Diolch am arbed eich lle i fynychu Lansiad a Dathliad Engage to Change, noddwyd gan Mark Isherwood AM.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead Building

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for booking to attend the Engage to Change Launch and Celebration Event sponsored by Mark Isherwood AM. Diolch am arbed eich lle i fynychu Lansiad a Dathliad Engage to Change, noddwyd gan Mark Isherwood AM.
Event description

Description

We would like to invite you to join Mark Isherwood AM and the Engage to Change team as we celebrate the launch of this exciting project!

The five-year Engage to Change project will work with 800 employers across Wales to help 1000 young people with a learning disability and/or autism develop their employment skills through paid placements.

Registration from 10am

Launch and celebration 10:30-12:30

Lunch and networking 12:30-13:30


Hoffwn wahodd chi i ymuno â Mark Isherwood AM a'r tîm Engage to Change wrth i ni ddathlu lansiad y prosiect cyffrous hwn!

Fe fydd y prosiect pum mlynedd Engage to Change yn gweithio gyda 800 o gyflogwyr ar draws Cymru i helpu 1000 o bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i ddatblygu eu sgiliau cyflogaeth trwy lleoliadau gwaith cyflogedig.

Cofrestriad o 10 y bore

Lansiad a dathliad 10:30-12:30

Cinio a rhwydweithio 12:30-13:30

Share with friends

Date and Time

Location

Pierhead Building

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved