Free

Enhancing Entrepreneurship Awards

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham Glyndwr University

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description
The Enhancing Entrepreneurship Awards looks to showcase the entrepreneurial talent in the region!

About this Event

YOU are invited to the Enhancing Entrepreneurship Awards on the 19th of November 2019 at Wrexham Glyndwr University

The Enhancing Entrepreneurship Awards looks to showcase the entrepreneurial talent in the region, with various awards on offer to celebrate the success of innovative businesses!

To apply for one of the award categories please contact enhance@glyndwr.ac.uk for your application form. Each category winner will receive a trophy to take back to their business! All shortlisted nominees and winners will be included in a press release for the event promoting their success!

We look forward to seeing you there!

***

Fe'ch gwahoddir chi i'r Gwobrau Gwella Entrepreneuriaeth ar 19 Tachwedd 2019 ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Nod y Gwobrau Gwella Entrepreneuriaeth yw arddangos y doniau entrepreneuraidd yn y rhanbarth, gyda gwobrau amrywiol ar gael i ddathlu llwyddiant busnesau arloesol!

I wneud cais ar gyfer un o gategorïau’r gwobrau cysylltwch ag enhance@glyndwr.ac.uk i gael eich ffurflen gais. Bydd enillydd pob categori yn cael tlws i fynd yn ôl gyda nhw i'w busnes! Bydd yr holl enwebeion sy'n cyrraedd y rhestr fer a'r enillwyr yn cael eu cynnwys mewn datganiad i'r wasg yn hyrwyddo'r digwyddiad a llwyddiant yr enwebeion!

Share with friends

Date and Time

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham Glyndwr University

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved