Ennill Contractau a Chyllid | Top Tips for Winning Contracts & Funding

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Cyflwyniad i ennill contractau a chyllid | An introduction to winning contracts and funding

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

Ddim yn siŵr sut i ennill contractau?

Eisiau fwy o wybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael i ariannu eich busnes yn lleol ac yn genedlaethol?

Eisiau gwybod sut i ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus?

Bydd ein sesiwn "Ennill Contractau a Chyllid" yn cynnwys cyflwyniad byr i wneud cais am gontractau a chyllid gan gynnwys benthyciadau, grantiau, a hefyd sut i ysgrifennu ceisiadau buddugol.

Mae'r sesiwn yma yn ddelfrydol ar gyfer unrhywun sydd yn edrych i ddechrau busnes neu sydd newydd ddechrau ac yn edrych am gyngor ar gyfer ariannu eu menter.

Mae'r digwyddiad yma am ddim a bydd yna luniaeth ar gael.

*************************************************************************************************************

Not sure how to win contracts?

Want to know more about the options to finance your business both locally and nationally?

Want to know how to write successful bids?

Our "Top Tips for Winning Contracts and Funding" session will include a brief introduction into applying for contracts and funding opportunities such as grants and loans, and tips on how to write winning applications.

This session is ideal for anyone looking to start a business or for those who have recently started and want some advice around funding their venture.

This event is free of charge and refreshments will be provided.

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Carmarthen Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Date and Time

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved