CCCB- Amitav Acharya i Cristina Mas.Rússia-Ucraïna: l’odre mundial en crisi

CCCB- Amitav Acharya i Cristina Mas.Rússia-Ucraïna: l’odre mundial en crisi

Panel Acciones y detalles

0 € – 4 €

Fecha y hora

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Política de reembolso

No se hacen reembolsos

El professor Amitav Acharya analitza les conseqüències geopolítiques a escala global del conflicte entre Rússia i Ucraïna.

Acerca de este evento

CATALÀ

Amitav Acharya. Rússia-Ucraïna: l’odre mundial en crisi

El professor Amitav Acharya analitza les conseqüències geopolítiques a escala global del conflicte entre Rússia i Ucraïna, en el marc de la Summer School «Relacions internacionals cap per avall: reptes i oportunitats en un món postpandèmia».

El conflicte entre Rússia i Ucraïna ha suposat per a Europa una crisi sense precedents des de la Segona Guerra Mundial. Però, què significa aquesta guerra per a l’ordre mundial actual? Implica un ressorgiment d’Occident, com han assenyalat alguns comentaristes, o més aviat representa la fi del seu lideratge internacional? Quins són els dilemes i les respostes dels països del sud global a l’hora de respondre al conflicte? El professor Amitav Acharya, que en la seva dilatada trajectòria s’ha centrat en el paper internacional dels països del sud global, reflexiona en aquesta sessió sobre la possibilitat que aquesta guerra acceleri la transició cap a un món postoccidental múltiple: una nova realitat mundial en la qual l’hegemonia d’Occident es diluiria per donar lloc a un ordre internacional més descentralitzat, interconnectat i interdependent.

Aquest acte forma part de la Summer School «Relacions internacionals cap per avall: reptes i oportunitats en un món postpandèmia», organitzat per l’Standing Group en Relacions Internacionals de l’ECPR i pel grup de recerca GLOBALCODES i que tindrà lloc del 12 al 15 de juliol, a Barcelona, a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.

Presenta: Amitav Acharya

Modera: Cristina Mas

Informació pràctica

DATA I HORARI: El 14 de juliol del 2022, 18.30 - 20.00

PREUS: 3 € / Gratuït - Amics del CCCB, aturats, carnet de docent de la Generalitat, jubilats amb la Targeta Rosa.

ESPAI: Auditori

IDIOMA: Anglès. Sense Traducció.

CASTELLANO

Amitav Acharya. Rusia-Ucrania: el orden mundial en crisis

El profesor Amitav Acharya analiza las consecuencias geopolíticas a escala global del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el marco de la Summer School «Relaciones internacionales patas arriba: retos y oportunidades en un mundo postpandemia».

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha supuesto para Europa una crisis sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué significa esta guerra para el orden mundial actual? ¿Implica un resurgimiento de Occidente, como han señalado algunos comentaristas, o más bien representa el final de su liderazgo internacional? ¿Cuáles son los dilemas y las respuestas de los países del sur global a la hora de responder al conflicto? El profesor Amitav Acharya, que en su dilatada trayectoria se ha centrado en el papel internacional de los países del sur global, reflexiona en esta sesión sobre la posibilidad de que esta guerra acelere la transición hacia un mundo postoccidental múltiple: una nueva realidad mundial en la que la hegemonía de Occidente se diluiría para dar paso a un orden internacional más descentralizado, interconectado e interdependiente.

Este acto forma parte de la Summer School «Relaciones internacionales patas arriba: retos y oportunidades en un mundo postpandemia», organizada por el Standing Group en Relaciones Internacionales del ECPR y por el grupo de investigación GLOBALCODES y que tendrá lugar del 12 al 15 de julio, en Barcelona, en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull.

Presenta: Amitav Acharya

Modera: Cristina Mas

Información práctica:

FECHA Y HORARIO: El 14 de julio del 2022,18.30 - 20.00

PRECIOS: 3 € / Gratuito - Amigos del CCCB, parados, carnet de docente de la Generalitat y jubilados con la Tarjeta Rosa.

ESPACIO: Auditorio.

IDIOMA: Inglés. Sin traducción.

ENGLISH

Amitav Acharya. Russia-Ukraine: world order in crisis

Professor Amitav Acharya analyzes the global geopolitical consequences of the conflict between Russia and Ukraine within the framework of the Summer School "International Relations Upside Down: Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World".

The conflict between Russia and Ukraine has brought Europe a crisis unprecedented since World War II. But what does this war mean for the current world order? Does it imply the resurrection of the West, as some commentators have suggested, or represents instead the end of its international leadership? What are the dilemmas and responses of the Global South Countries when responding to the conflict? Professor Amitav Acharya, whose long career has focused on the international role of the Global South Countries, discusses in this session the possibility that this war may accelerate the transition to a post-Western multiplex world: a new global reality in which Western hegemony would be diluted in favor of a more decentralized, interconnected and interdependent international order.

This event is part of the Summer School "International Relations Upside Down: Challenges and Opportunities in a Post-Pandemic World", organized by the ECPR Standing Group on International Relations and the GLOBALCODES research group, and will take place from July 12 to 15, at the Blanquerna Faculty of Communication and International Relations, at the Ramon Llul University in Barcelona.

Presenters: Amitav Acharya

Moderators: Cristina Mas

DATES AND HOURS: 14 July 2022, 18.30 - 20.00

PRICES: 3 € / Free of charge - Friends of the CCCB, unemployed, certified teachers (with ID), “Targeta Rosa” pensioners.

VENUE: The Auditorium

LANGUAGE: English. Without translation.

Compartir con amigos

Guarda este evento

Evento guardado