CCCB-Dia Orwell 2022 Rutes literàries per la Barcelona d’Orwell

CCCB-Dia Orwell 2022 Rutes literàries per la Barcelona d’Orwell

Panel Acciones y detalles

Agotado

Fecha y hora

Ubicación

Metro Drassanes

Metro Drassanes

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

10/05 català a les 16.00; 11/05 castellà a les 16.00; 30 /05 11h en anglès; 31 /05 11 h en català i 1/06 a les 16 h en castellà.

Acerca de este evento

Dia 10 de maig a les 16.00 en català.

Dia 11 de maig a les 16.00 h en castellà.

Dia 30 de maig a les 11.00 h, ruta en anglès.

Dia 31 de maig a les 11.00 h, ruta en català.

Dia 1 de juny a les 16.00 h, ruta en castellà.

En aquesta edició celebrem la vigència de George Orwell explorant el poder de l’escriptura i el llenguatge en un món sacsejat per dos anys llargs de pandèmia i encara incrèdul davant la invasió russa d’Ucraïna, fet que suposa d’una de les crisis més importants de la història recent d’Europa. En el Dia Orwell d’enguany tenim l’oportunitat d’escoltar veus que denuncien el silenci davant de l’autoritarisme i la repressió política, però que també dibuixen possibilitats de canvi i transformació enmig d’aquests temps turbulents. L’escriptora Ali Smith, el dramaturg Andrei Kureichik i l’assagista Rebecca Solnit ens acompanyen en aquest trajecte celebrant la figura d’Orwell, el llegat del qual avui ressona de manera més explícita que mai.

Com sempre, el Dia Orwell comptarà amb les rutes literàries per la Barcelona d’Orwell i amb un ampli programa d’activitats a la ciutat.

El Dia Orwell és una iniciativa impulsada des dels seus inicis conjuntament amb el Col·lectiu Dia Orwell i que se celebra en col·laboració amb el PEN Català i el col·lectiu Artist at Risk.

Rutes literàries per la Barcelona d’Orwell

10, 11 ,30 i 31 de maig i 1 de juny

Itineraris

Un any més, immergiu-vos de franc en la Barcelona d’Orwell de la mà de guies experts en la vida i l’obra de l’escriptor.

De la mà del fotògraf Ricard Martínez, el professor i guia Nick Lloyd i la professora d’història Paula León, podeu resseguir les passes de l’escriptor britànic a Barcelona i rememorar en els escenaris reals els esdeveniments principals que hi va viure i que narra a Homenatge a Catalunya.

Us podeu inscriure en un dels tres grups següents (el punt d’inici de les rutes serà el Metro Drassanes, sortida La Rambla):

Dia 10 de maig a les 16.00 en català.

Dia 11 de maig a les 16.00 en castellà

Dia 30 de maig a les 11.00 h, ruta en anglès.

Dia 31 de maig a les 11.00 h, ruta en català.

Dia 1 de juny a les 16.00 h, ruta en castellà.

Durada: 2 h. Activitat gratuïta. La inscripció és obligatòria i les places són limitades.

En esta edición celebramos la vigencia de George Orwell explorando el poder de la escritura y el lenguaje en un mundo sacudido por los largos años de pandemia y todavía incrédulo ante la invasión rusa de Ucrania, hecho que supone una de las mayores crisis de la historia reciente de Europa. En el Día Orwell de este año tenemos la oportunidad de escuchar voces que denuncian el silencio ante el autoritarismo y la represión política, pero que también dibujan posibilidades de camino y transformación en estos tiempos turbulentos. La escritora Ali Smith, el dramaturgo Andrei Kureichik y la ensayista Rebecca Solnit nos acompañan en este trayecto de celebración de la figura de Orwell, cuyo legado hoy resuena de forma más explícita que nunca.

Como siempre, el Día Orwell contará con las rutas literarias por la Barcelona de Orwell y con un amplio programa de actividades en la ciudad.

El Día Orwell es una iniciativa impulsada desde sus inicios junto con el Colectivo Día Orwell y que se celebra en colaboración con el PEN Català y el colectivo Artist at Risk.

Rutas literarias por la Barcelona de Orwell

Un año más, sumergíos de forma gratuita en la Barcelona de Orwell de la mano de guías expertos en la vida y la obra del escritor.

De la mano del fotógrafo Ricard Martínez, el profesor y guía Nick Lloyd y la profesora de historia Paula León, podéis recorrer los pasos del escritor británico en Barcelona, rememorando en sus escenarios reales los acontecimientos principales que vivió y que narra en Homenaje a Cataluña.

Os podéis inscribir en uno de los tres grupos siguientes (el punto de inicio de las rutas será el Metro Drassanes, salida La Rambla):

Dia 10 de maig a les 16.00 en catalán.

Dia 11 de mayo a las 16.00 h en castellano

Día 30 de mayo a las 11.00 h, ruta en inglés.

Día 31 de mayo a las 11.00 h, ruta en catalán.

Día 1 de junio a las 16.00 h, ruta en castellano.

Duración: 2 h. Actividad gratuita. La inscripción es obligatoria y las plazas son limitadas.

In this edition we celebrate George Orwell's relevance by exploring the power of writing and language in a world shaken by two long years of pandemic and still incredulous about the Russian invasion of Ukraine, one of the greatest crises in Europe's recent history. On this year's Orwell Day we have the opportunity to listen to voices that denounce the silence against authoritarianism and political repression, but also draw possibilities for change and transformation in the midst of these turbulent times. Writer Ali Smith, playwright Andrei Kureichik and essayist Rebecca Solnit join us on this journey celebrating the figure of Orwell, whose legacy echoes today more explicitly than ever.

As always, Orwell Day will feature literary tours of Orwell's Barcelona and a wide-ranging program of activities in the city.

Orwell Day is an initiative promoted since its inception in conjunction with the Col·lectiu Dia Orwell and held in collaboration with PEN Català and the collective Artist at Risk.

Literary routes through Orwell's Barcelona

10 May, 11 May 30 and 31 and June 1

Itineraries

Free

One more year, immerse yourself for free in Orwell's Barcelona with expert guides in the life and work of the writer.

With the help of the photographer Ricard Martínez, the teacher and guide Nick Lloyd and the history teacher Paula León you can follow the steps of the British writer in Barcelona, recalling in his real scenarios the main events that he lived and that he tells in Homage to Catalonia.

You can register in one of the following three groups (the starting point of the routes will be the Metro Drassanas, exit at La Rambla):

10 May at 16.00h route in Catalan.

11 May at 16.00 h route in spanish

30 May at 11.00h, route in English.

31 May at 11.00h, route in Catalan.

1 June at 16.00h, route in Spanish.

Duration: 2h. Free activity. Registration is compulsory and places are limited.

Compartir con amigos

Guarda este evento

Evento guardado