CCCB - Francesc Tosquelles. Visites comentades

CCCB - Francesc Tosquelles. Visites comentades

Panel Acciones y detalles

0 € – 7 €

Francesc Tosquelles Com una màquina de cosir en un camp de blat. Visites comentades.

Acerca de este evento

CATALÀ

Visites comentades i adaptades

Oferim visites comentades dins les sales d'exposició i també visites adaptades per a persones amb sordesa, ceguesa o baixa visió. També oferim la possibilitat de concertar visites guiades per a grups en horaris d’exposició. Disposem de servei de bucle magnètic. Cal sol·licitar-lo a Taquilles amb antelació.

Exposició «Francesc Tosquelles. Com una màquina de cosir en un camp de blat»

Visites comentades

Dimarts (castellà), dimecres (català) i dijous (castellà): 17.00 (juliol, excepte els dies 5, 13, 21 i 27)

Divendres (català): 18.00 (juny) / 17.00 (juliol, agost i setembre)

Dissabtes (castellà) i diumenges (català): 11.30

Preu: 6 €/4 € reduït (inclou l'entrada a l'exposició)

Visites comentades per a grups

També es poden contractar visites privades per a grups. Contactar amb seducatiu@cccb.org

Mínim: 15 persones

Preu: 5 € per persona

CASTELLANO

Visitas comentadas y adaptadas

Ofrecemos visitas comentadas dentro de las salas de exposición y también visitas adaptadas para personas con sordera, ceguera o baja visión. También ofrecemos la posibilidad de concertar visitas guiadas para grupos en horarios de exposición. Disponemos de servicio de bucle magnético. Debe solicitarse en Taquillas con antelación.

Exposición «Francesc Tosquelles. Como una máquina de trigo»

Visitas comentadas

Martes (castellano), Miércoles (catalán) y Jueves (castellano): 17.00 (en julio, excepto los días 5, 13, 21, 27)

Viernes (catalán): 18.00 (junio) / 17.00 (julio, agosto y septiembre)

Sábados (castellano) y domingos (catalán): 11.30

Precio: 6 €/4 € reducido (incluye la entrada a la exposición)

Visitas comentadas para grupos

También se pueden contratar visitas guiadas privadas para grupos. Contactar con: seducatiu@cccb.org

Mínimo: 15 personas.

Precio: 5 € por persona

Compartir con amigos