CCCB- Mirades laterals a «Francesc Tosquelles»

CCCB- Mirades laterals a «Francesc Tosquelles»

Panel Acciones y detalles

Gratis

Ubicación

CCCB

5 Carrer de Montalegre

08001 Barcelona

Spain

Ver mapa

Visites comentades a l’exposició a càrrec de Ràdio Nikosia

Acerca de este evento

Visiteu l’exposició de «Francesc Tosquelles. Com una màquina de cosir en un camp de blat» acompanyats pel col·lectiu Ràdio Nikosia, que ens proposa conèixer la figura del psiquiatre des del seu punt de vista. Ràdio Nikosia és una emissora de ràdio ubicada al barri del Raval, formada i conduïda per persones amb experiències de patiment mental, que qüestionen els prejudicis i els estigmes socials al voltant de la «bogeria».

Durant dos dijous de juny, el col·lectiu Ràdio Nikosia ens acompanya a fer un recorregut per les sales de l’exposició. A partir d’algunes de les peces exhibides, ens expliquen quines són les idees i pràctiques de Tosquelles que tenen encara rellevància i seguidors avui dia. La visita s’enriqueix amb una conversa final entre tots els participants.

Ràdio Nikosia posa en pràctica moltes de les idees de Tosquelles per trencar l'aïllament social, tant físic com psíquic de les persones que conviuen amb el patiment mental. És un espai desmedicalitzat que ofereix a les persones amb o sense diagnosi de salut mental l'oportunitat de participar activament en la societat. Mitjançant la ràdio i altres mitjans d'expressió, intervenció i visibilització social com l'art, la poesia i la literatura, aquest col·lectiu assaja una mirada, lateral i heterogènia, sobre la bogeria. I ara es converteixen en els nostres guies per l’univers de Francesc Tosquelles.

Visitad la exposición de «Francesc Tosquelles. Como una máquina de coser en un campo de trigo» acompañados por el colectivo Radio Nikosia, que nos propone conocer la figura del psiquiatra desde su punto de vista. Radio Nikosia es una emisora de radio ubicada en el barrio del Raval, formada y conducida por personas con experiencias de sufrimiento mental, que cuestionan los prejuicios y los estigmas sociales alrededor de la «locura».

Durante dos jueves de junio, el colectivo Radio Nikosia nos ofrece un recorrido alternativo por las salas de la exposición. A partir de algunas de las piezas exhibidas, nos explican cuáles son las ideas y prácticas de Tosquelles que tienen todavía relevancia y seguidores hoy en día. La visita se enriquece con una conversación final entre todos los participantes.

Radio Nikosia pone en práctica muchas de las ideas de Tosquelles para romper con el aislamiento social, tanto físico como psíquico de las personas que conviven con el sufrimiento mental. Es un espacio desmedicalizado que ofrece a las personas con o sin diagnosis de salud mental la oportunidad de participar activamente en la sociedad. Mediante la radio y otros medios de expresión, intervención y visibilización social como el arte, la poesía y la literatura, este colectivo ensaya una mirada, lateral y heterogénea, sobre la locura. Y ahora se convierten en nuestros guías por el universo de Francesc Tosquelles.

Guided tours of the exhibition by Radio Nikosia.

For two Thursdays in June, the Radio Nikosia collective gives us an alternative tour of the exhibition rooms. Based on some of the pieces on display, they explain which of the ideas and practices of Tosquelles still have relevance and followers today. The tour includes a final conversation between all the participants.

Radio Nikosia puts many of Tosquelles’ ideas into practice to break with the physical and mental social isolation of people living with mental suffering. This is a demedicalized space that allows individuals with and without a mental health diagnosis to participate in society actively. Through radio and other media of expression, intervention, and social visibility, such as art, poetry and literature, this collective offers a view, lateral and heterogeneous, of madness. And now they are our guides through Francesc Tosquelles' universe.

Compartir con amigos

Guarda este evento

Evento guardado