Free

Equality and Human Rights Exchange Annual Conference 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Pleser gennym yw eich gwahodd i gynhadledd flynyddol ein cyfnewidfa cydraddoldeb a hawliau dynol, Hawl i fod yn ddynol – hawliau dynol a chyflenwi gwasanaeth cyhoeddus.

Cynhelir ein cynhadledd ar 6 Gorffennaf yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Cyffrous yw cyhoeddi y cawn ein hymuno gan Martha Spurrier, Cyfarwyddwr Liberty. Cyhoeddir manylion pellach ynglŷn â siaradwyr gwadd etc. maes o law.


We are delighted to invite you to our annual equality and human rights exchange conference, A right to be human – human rights and public service delivery.

Our conference will be held on 6th July at Cardiff City Stadium.

We are thrilled to announce that we will be joined by Martha Spurrier Director of Liberty. Further details regarding speakers etc. will be announced in the coming weeks.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved