Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Orbit Centre

Junction Way

Merthyr Tydfil

CF48 1DL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Nod y digwyddiadau yw nodi camau ymarferol y gall cyflogwyr ac eraill gymryd i gynyddu cyfraddau cyflogaeth i bobl anabl yng Nghymru.

Bydd y digwyddiadau’n archwilio
· Yr UNCRPD, a chyflwyniad diweddar y Comisiwn ‘Disability Rights in the UK’
· Adroddiad Cyngor ar Bopeth Cymru, ‘Work and Health in Wales’
· Pam ei bod mor bwysig i fod â gweithleoedd sydd yn ystyried pobl anabl, yn ogystal â rhai enghreifftiau o ble mae wedi effeithio’n bositif ar y sefydliad

Rydym wrth ein bodd y bydd Diverse Cymru, Anabledd Cymru a Chyngor ar Bopeth Cymru yn gweithio gyda ni mewn partneriaeth ar y digwyddiadau.

Caiff cynrychiolwyr y Trydydd Sector gyfle hefyd i ymgysylltu mewn sesiwn prynhawn ar Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb.The aim of the events is to identify practical steps that employers and others can take to increase employment rates of disabled people in Wales.

The events will be exploring:

  • The UNCRPD, and the Commissions recent submission Disability Rights in the UK
  • Citizens Advice Cymru’s report, Work and Health in Wales
  • Why it is so important to have disability friendly workplaces, as well as some examples of where this has had a positive impact for the organization

We are delighted that Diverse Cymru, Disability Wales and Citizens Advice Cymru will be working in partnership with us on the events.

Third Sector attendees will also have the opportunity to engage in an afternoon session on Equality Impact Assessments.

Where can I contact the organiser with any questions?

Telephone 02920 447710 or email wales@equalityhumanrights.com

Share with friends

Date and Time

Location

Orbit Centre

Junction Way

Merthyr Tydfil

CF48 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved