Free

Equality and Human Rights Exchange Spring 2018 (South Wales)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sobell Centre

The Ynys

Aberdare

CF44 7RP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The focus of the event will be on Sexual Harassment in the workplace. We will explore what sexual harassment is, why it matters and what can be done about it. You may also be aware that the Commission has written to public bodies and anchor companies across GB as part of a call for evidence on sexual harassment. We hope to be able to share with you emerging findings from this work.

Please feel free to invite colleagues from other departments within your organisation that you think would benefit from the events.

Aflonyddu Rhywiol, pam ei fod o bwys a beth ellir ei wneud yn ei gylch. Efallai eich bod yn gwybod hefyd bod y Comisiwn wedi ysgrifennu at gyrff cyhoeddus a chwmnïau angori ledled Prydain fel rhan galwad am dystiolaeth ar aflonyddu rhywiol. Gobeithio gallwn rannu’r canfyddiadau sydd yn ymddangos o’r gwaith hwn â chi.

Mae rhwydd hynt i chi wahodd cydweithwyr o adrannau eraill o fewn eich sefydliad y byddai, yn eich tyb chi, yn elwa gan y digwyddiadau.

Share with friends

Date and Time

Location

Sobell Centre

The Ynys

Aberdare

CF44 7RP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved