Free

Equality and Human Rights in Wales, the past, present and future. 10 years...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Senedd

The National Assembly for Wales

Cardiff Bay

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Equality and Human Rights in Wales, the past, present and future. 10 years of the EHRC

We would be delighted if you can join us on Thursday 23 November between 12.00 to 13.30 at the Senedd to mark the 10 year anniversary of the Equality and Human Rights Commission. We will also be launching our Annual Review 2016/17. As well we looking back, we will discuss the major challenges and opportunities for the future of equality and human rights in Wales.

Speakers will include Chair of the Equality, Local Government and Communities Committee, John Griffiths, and EHRC Commissioner June Milligan.

Refreshments will be provided.

Full details and an agenda will follow nearer this time.

Yours sincerely,

Ruth Coombs

Head of Wales,

Equality and Human Rights Commission
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru, y gorffennol, presennol a'r dyfodol. 10 mlynedd gyntaf y Comisiwn

Byddem yn falch pe gallech ymuno â ni ddydd Iau 23 Tachwedd rhwng 12.00 a 13.30 yn y Senedd i nodi pen-blwydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn 10 mlwydd oed. Byddwn hefyd yn lansio ein Hadolygiad Blynyddol 2016/17. Yn ogystal ag edrych yn ôl, byddwn yn trafod yr heriau a’r cyfleoedd mwyaf i ddyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru.

Bydd siaradwyr yn cynnwys Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, John Griffiths, a Chomisiynydd y Comisiwn, June Milligan.

Darperir lluniaeth ysgafn.

Bydd manylion llawn ac agenda yn dilyn ychydig cyn y digwyddiad.

Yr eiddoch yn ddiffuant,

Ruth Coombs

Pennaeth Cymru’r

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Share with friends

Date and Time

Location

Senedd

The National Assembly for Wales

Cardiff Bay

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved