Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

Gweminar Erasmus+

Os ydych yn ystyried rhoi cais i fewn am gyllid Erasmus+ Cam Allweddol 1 yn 2018, dewch i weminar Erasmus+ sy’n cael ei threfnu gan GolegauCymru ar Ddydd Mercher 6 Rhagfyr 2017 rhwng 1200 – 1300. Bydd y gweminar yn rhoi trosolwg o ffurflen gais 2018 ar gyfer cyllid Erasmus+ Cam Allweddol 1.

Bydd y gweminar yn arwain i fewn i sesiwn hyfforddiant wyneb yn wyneb yng NgholegauCymru ar Ddydd Gwener 8 Rhagfyr rhwng 1000 – 1500. Bydd y sesiwn hyfforddi yn edrych yn fanwl ar adrannau allweddol ffurflen gais 2018. Erbyn diwedd y diwrnod, byddwch wedi ysgrifennu rhannau o'r ffurflen gais.

Gwyliwch y fideo i weld sut mae profiadau Erasmus+ yn newid bywydau a dewch i ddarganfod sut i wneud cais am gyllid yn 2018!

Mae ceisiadau llwyddiannus ColegauCymru wedi galluogi dros 1000 o ddysgwyr, prentisiaid a staff o bob coleg AB yng Nghymru i gyflawni profiadau gwaith a/neu hyfforddiant mewn 13 gwlad yn Ewrop. Mae cyfanswm y cyllid hwn wedi cyrraedd dros €2m o fewn 7 mlynedd.

Mae’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim.


Erasmus+ Webinar

If you are thinking of submitting an application for Erasmus+ Key Action 1 funding in 2018, please attend an Erasmus+ webinar organised by ColegauCymru on Wednesday 6 December 2017 between 1200 – 1300. The webinar will provide an overview of the 2018 application form for Erasmus+ Key Action 1 funding.

The webinar will be a useful lead in to a face to face training session at ColegauCymru on Friday 8 December between 1000 – 1500. The training session will look in detail at key sections of the 2018 application form for Erasmus+ Key Action 1 funding. By the end of the day, you will have written parts of the application form.

Watch the
video to see how Erasmus+ can change lives and come and find out how to make your own application for funding in 2018.

CollegesWales’ successful applications have enabled over 1000 vocational learners, apprentices and staff from every FE college in Wales to undertake work placements and/or training in 13 European countries. The total amount of funding over the last 7 years is now over €2m.

Both events are FREE

Date and Time

Save This Event

Event Saved