ERW CwrddDigi / ERW DigiMeet

ERW CwrddDigi / ERW DigiMeet

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug

Rhodfa Plascrug

Aberystwyth

SY23 1HL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dyma gyfle gwych i holl staff eich ysgol ddod i ddysgu mwy am y datblygiadau diweddaraf ym maes dysgu digidol. Cewch gyfle i fynd o amgylch gwahanol fyrddau i glywed am syniadau ymarferwyr arweiniol o'r sector cynradd a'r uwchradd.

Yn ystod y digwyddiad byddwch yn gallu ystyried sut caiff Hwb ei ddefnyddio’n greadigol i gyflawni’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol drwy dasgau yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i glywed datblygiadau diweddaraf Hwb, y digwyddiadau sydd ar droed ac arferion sy’n deilwng o’u rhannu.

Darperir lluniaeth ysgafn yn ystod y digwyddiad

Here's an excellent opportunity for all your staff to learn more about the latest developments in digital learning. You will have an opportunity to move from table to table to learn about the ideas from leading practitioners from the primary and secondary sector.

During the event you will be able to look at how Hwb is used creatively to deliver the DCF through classroom tasks. There will be an opportunity to hear about the latest Hwb developments, upcoming events and practice worth sharing.

Light refreshments will be provided

Date and time

Location

Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug

Rhodfa Plascrug

Aberystwyth

SY23 1HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved