Free

ESF & Employability: Working Together for Cohesive Regional Delivery

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llandybie Public Hall

Woodfield Rd

Llandybïe

SA18 3UR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hoffem eich gwahodd i’r digwyddiad rhwydweithio uchod a drefnir gan Dîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae
Abertawe a WCVA.

Bydd hwn yn gyfle i rwydweithio gyda phrosiectau Cynhwysiant Gweithredol ac eraill i ganfod mwy am sut y mae’r ESF yn cefnogi gwaith o ran cyflenwi cyflogadwyedd yng yn Rhanbarth y De Orllewin.

Bydd prosiectau Cynhwysiant Gweithredol yn darparu ‘marchnad’ o wybodaeth, bydd yno siaradwyr gwadd, ‘cyflwyniadau byr’ i ddarparu gwybodaeth a cyfleoedd rhwydweithio.


This will be an opportunity to network with Active Inclusion and other projects to find out more about how ESF is supporting employability delivery in South West Wales.

Active Inclusion projects will provide a ‘market place’ of information, there will be guest speakers, project ‘pitches’ to provide information, networking opportunities etc.

Agenda to follow shortly.

Share with friends

Date and Time

Location

Llandybie Public Hall

Woodfield Rd

Llandybïe

SA18 3UR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved