Essential Information: Coaches Sessions

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Eirias Park

Clwyd Suite

Cyncoed Campus

Colwyn Bay

LL29 8BN

United Kingdom

View Map

Event description
The widely acclaimed 'Non-Perfect Dad' delivers a series of engaging and interactive workshops for coaches across Welsh sporting pathways.

About this event

Richard Shorter has a wealth of experience working with sporting pathways. In recent years he has worked closely with England Rugby, England Hockey, Manchester United and the ECB amongst others to engage with coaches around how to support parent reflection and behaviour change, as well as reducing parent-coach conflict. Each of his three sessions will be fun, interactive, non-judgemental without shying away from offering a challenge to support coach and parent behaviour change in the pathway.

Limited parking on site.

Mae’r 'Tad Amherffaith' enwog yn cyflwyno cyfres o weithdai difyr a rhyngweithiol ar gyfer hyfforddwyr ar draws llwybrau chwaraeon Cymru.

Mae gan y ‘Tad Amherffaith’, Richard Shorter, gyfoeth o brofiad o weithio gyda llwybrau chwaraeon. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi gweithio’n agos gyda Rygbi Lloegr, Hoci Lloegr, Manceinion Unedig a Bwrdd Criced Lloegr ymhlith eraill i weithio gyda hyfforddwyr ar sut i gefnogi adlewyrchiad rhieni a newid ymddygiad, yn ogystal â lleihau gwrthdaro rhiant-hyfforddwr. Bydd pob un o’i dri sesiwn yn rhai hwyliog a rhyngweithiol, heb farnu a heb fod ofn cynnig her i gefnogi newid ymddygiad hyfforddwyr a rhieni ar y llwybr.

Parcio cyfyngedig ar y safle

*The content of this session is the same as at Sport Wales National Centre. Mae cynnwys y sesiwn hwn yr un fath ag yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru.

Date and time

Location

Eirias Park

Clwyd Suite

Cyncoed Campus

Colwyn Bay

LL29 8BN

United Kingdom

View Map

Organiser Sport Wales / Chwaraeon Cymru

Organiser of Essential Information: Coaches Sessions

Save This Event

Event Saved