Essential Information: Parent Engagement Sessions

Essential Information: Parent Engagement Sessions

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Sport Wales National Centre

Taff Suite

Sophia Gardens

Cardiff

CF11 9SW

United Kingdom

View Map

Event description
The widely acclaimed 'Non Perfect Dad' delivers a series of engaging and interactive workshops for parents across Welsh sporting pathways.

About this event

‘Non Perfect Dad’ Richard Shorter has a wealth of experience working with sporting pathways. In recent years he has worked closely with England Rugby, England Hockey, Manchester United and the ECB amongst others to engage with parents around how to structure home life to best support their children releasing their potential on and off the sports pitch. His creative and pioneering work includes:

- Helping parents manage their expectations in the nonlinear process of talent development

- Helping parents reinforce the character, mindset and culture of their team

- Supporting the parents in shaping the resilience and mindset athletes need to navigate the highs and lows of talent development

Each of his three sessions will be fun, interactive, non-judgemental without shying away from offering a challenge to support parent behaviour change in the pathway.

Limited parking on site.

The content of this session is the same as at Eirias Park.

***

Mae gan y ‘Tad Amherffaith’, Richard Shorter, gyfoeth o brofiad o weithio gyda llwybrau chwaraeon. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi gweithio’n agos gyda Rygbi Lloegr, Hoci Lloegr, Manceinion Unedig a Bwrdd Criced Lloegr ymhlith eraill i weithio gyda rhieni ar sut i strwythuro eu bywyd gartref i gefnogi eu plant yn y ffordd orau i ryddhau eu potensial ar ac oddi ar y cae chwarae. Mae ei waith creadigol ac arloesol yn cynnwys y canlynol:

- Helpu rhieni i reoli eu disgwyliadau yn y broses ddyrys o ddatblygu talent

- Helpu rhieni i gadarnhau cymeriad, meddylfryd a diwylliant eu tîm

- Cefnogi rhieni i ddylanwadu ar y cadernid a’r feddylfryd mae athletwyr eu hangen i ymdopi ag uchelfannau ac iselfannau datblygu talent

Bydd pob un o’i dri sesiwn yn rhai hwyliog a rhyngweithiol, heb farnu a heb fod ofn cynnig her i gefnogi newid ymddygiad rhieni ar y llwybr.

Parcio cyfyngedig ar y safle.

Mae cynnwys y sesiwn hwn yr un fath ag ym Mharc Eirias .

Date and time

Location

Sport Wales National Centre

Taff Suite

Sophia Gardens

Cardiff

CF11 9SW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved