Etholiad y Senedd - Dy Bleidlais Gyntaf

Actions and Detail Panel

Cancelled

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
'Etholiad y Senedd- Dy Bleidlais Gyntaf' – cyflwyniad byw yn ystod gwasanaethau ysgol /coleg

About this Event

Ymunwch â thîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Senedd ar gyfer cyflwyniad byw am rôl a phwerau’r Senedd, a sut i bleidleisio. Perffaith ar gyfer gwasanaeth mewn ysgol neu goleg!

Yn sgil cyflwyno pleidleisiau i bobl ifanc 16 oed yn etholiad y Senedd yn 2021, bydd hon yn sesiwn amhrisiadwy i ennyn diddordeb y rhai sy’n pleidleisio am y tro cyntaf yn y broses etholiadol, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer pleidleisio .

Addas i bobl Ifanc 14 – 18 mlwydd oed (Blynyddoedd 10-13)

Bydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn y Gymraeg.

Gwasanaethau eraill yn y gyfres:

Chwefror 4- 08:50 - 09:10 Mawrth 22 – 08:50 - 09:10 Ebrill 16 – 08:50 - 09:10

Sylwer os gwelwch yn dda: mae angen app Teams ar gyfer ymuno â'r sesiwn yma ar ddyfais ffôn symudol.

Datganiad Diogelwch Data

Byddwn yn rheoli tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn drwy ddefnyddio Eventbrite. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i gysylltu â chi am y digwyddiad, ac i gasglu unrhyw adborth am eich profiad. Dim ond at y diben hwn y byddwn yn defnyddio eich data, a gedwir unrhyw ddata am gyfnod o hyd at 6 mis cyn cael ei ddileu'n barhaol.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd llawn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y caiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio, rhowch wybod i aelod o staff y Senedd cyn, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch contact@senedd.cymru.

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved