European Convocation 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sport arena Elan

Bajkalská 7

83104 Bratislava

Slovakia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

European Convocation is a prayer gathering of people united in prayer & worship for a spiritual breakthrough in their nation, Europe & Israel. This is not a conference! It is a summoning call for young & old to ARISE in such a time as this and SHINE the Light of Jesus that pushes away the darkness in our nations. Come and join us for 3 incredible days in the beautiful city of Bratislava (means ‘brotherly glory’) to worship our King Jesus Christ together with people from 30 nations!
GUESTS: Heidi Baker, Tom & Kate Hess, Ben Fitzgerald and many others. More info: www.europeanconvocation.com

TICKET TYPES:

Early bird: 25 eur (first 300 tickets only)

Standard blesser: 30 eur (until 21 March)

Kingdom blesser: 70 eur

At the door only: 35 eur (you can only buy this ticket only at the venue)

Children below 12 years have free entry. However there is service for children ONLY on Sunday morning and you have to organize your own program for kids besides this time.

You can decide how much you want to pay for the ticket. All tickets will give you access to all facilities, nothing extra is included in more expensive tickets. However you can buy more expensive ticket (Kingdom blesser) and bless other brothers and sisters :)

All tickets are non-refundable.

-----------------------

Európska konvokácia je zvolanie ľudí do modlitieb & chvál za duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. Toto nie je konferencia! Je to výzva mladým ako aj starým k tomu, aby POVSTALI v tomto čase a SVIETILI Ježišovým svetlom, ktoré preráža každú temnotu v našich národoch. Pridaj sa aj TY na tieto 3 úžasné dni v nádhernom meste Bratislava ku chvále mena Ježiš spolu s ľuďmi z 30 národov sveta!

HOSTIA: Heidi Baker, Tom & Kate Hess, Ben Fizgerland a ďalší. Viac info: www.konvokacia.sk

TYPY LÍSTKOV:

Prvých 300 lístkov (Early bird): 25 eur

Standard blesser: 30 eur (do 21. marca 2017)

Kingdom blesser: 70 eur

Iba na mieste (At the door only): 35 eur (možné zakúpiť iba na mieste, nie online)

Deti do 12 rokov majú vstup zdarma. Detská služba je zabezpečená IBA v nedeľu doobeda, zvyšok času si rodičia musia pre deti zabezpečiť vlastný program.

Môžeš si vybrať cenu, ktorú chceš zaplatiť za lístok. Všetky typy lístkov ťa dostanú na všetky miesta, nič naviac nie je zahrnuté v drahšom lístku. Ak si môžeš kúpiť drahší lístok (Kingdom blesser), tak požehnáš svojich bratov a sestry :)

Všetky lístky sú nenávratné.

Share with friends

Date and Time

Location

Sport arena Elan

Bajkalská 7

83104 Bratislava

Slovakia

View Map

Save This Event

Event Saved