£150 – £400

European Museum of the Year | Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
European Museum of the Year Awards and Conference Gwobrau a Chynhadledd Amgueddfa Ewrop

About this Event

MUSEUM INNOVATION AND CULTURAL DEMOCRACY

This year, the European Museum of the Year (EMYA) Annual Conference and Awards Ceremony 2020 is being hosted by Amgueddfa Cymru - National Museum Wales in Cardiff, the capital city of Wales.

The theme of the Conference is Museum Innovation and Cultural Democracy. This is a time of unprecedented political instability in Europe as a whole, and particularly in the four nations of the United Kingdom. Wales, as one of these nations, is unique in its efforts to create social and cultural policies that actively address the deep inequalities that exist between its citizens.

The keynote speakers, who will include the Commissioner for the Well-being of Future Generations in Wales, will bring international perspectives on the conference theme, exploring the unprecedented challenges that humanity has created for its societies and the natural environment, and presenting some of the innovative solutions developed by museums and other organisations in response to these.

Arts organisations in Wales are recognised across the world for their work in developing new, more democratic models for participation in culture.

*Museum tours on Sunday 3 May will be available for booking closer to the event .

_____________________________________________________

ARLOESEDD A DEMOCRATIAETH DDIWYLLIANNOL AMGUEDDFEYDD

Bydd Cynhadledd Flynyddol a Seremoni Wobrwyo Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn cael eu cynnal yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd, prifddinas Cymru yn 2020.

Thema’r Gynhadledd yw Arloesedd a Democratiaeth Ddiwylliannol Amgueddfeydd. Mae hwn yn gyfnod o ansefydlogrwydd gwleidyddol na welwyd mo’i debyg yn Ewrop yn gyffredinol, ac yng ngwledydd y Deyrnas Unedig yn arbennig. Mae Cymru, fel un o’r gwledydd hynny, yn unigryw yn ei hymdrechion i greu polisïau cymdeithasol a diwylliannol sy’n mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau dwfn sy’n bodoli rhwng ei dinasyddion.

Bydd y prif siaradwyr, a fydd yn cynnwys Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, yn cyflwyno safbwyntiau rhyngwladol ar thema’r gynhadledd, gan archwilio’r heriau digynsail y mae dynoliaeth wedi’u creu ar gyfer ei chymdeithasau a’r amgylchedd naturiol, a chyflwyno rhai o’r atebion arloesol sydd wedi’u datblygu gan amgueddfeydd a sefydliadau eraill mewn ymateb iddynt.

Mae sefydliadau celfyddydol Cymru yn cael eu cydnabod ledled y byd am eu gwaith yn datblygu modelau newydd, mwy democrataidd ar gyfer cymryd rhan mewn diwylliant.

*Mi fydd teithiau amgueddfaol am ddydd Sul 3 o Fai ar gael i fwcio yn agosach i'r digwyddiad.

_______________________________

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved