Free

ExChange CONFERENCE- VAWDASV: Exploring evidence based approaches to preven...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hotel Novotel Cardiff Centre

Schooner Way

Cardiff

CF10 4RT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This conference, in partnership with the NSPCC and Women's Aid, will be exploring evidence based approaches to preventing and protecting from VAWDASV (Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence). The aim of the conference is to embed an evidence based approach to the delivery of the VAWDASV Act 2015 and will focus on the following areas:

• Prevention
• Work with perpetrators
• Protecting and supporting adult survivors
• Effects of VAWDA on Children, Young people
• Evidence based interventions

Confirmed speakers include:

  • Nazir Afzal OBE: National Advisor for Violence against Women, Gender-based Violence, Domestic Abuse and Sexual Violence

  • Liz Baker: Assistant Director for Children’s Services, Barnados

  • Kelly Maguire: Relate Cymru

  • Claire Burns: NSPCC

  • Gwendolyn Sterk: Welsh Women's Aid


And More....


----------

Mae'r gynhadledd hon, mewn partneriaeth â NSPCC a Chymorth i Fenywod, yn ystyried dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth o atal ac amddiffyn menywod rhag trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Nod y gynhadledd yw ymgorffori ymagwedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth at gyflwyno Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015, a bydd yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:


• Atal
• Gweithio gyda'r rhai sy'n cyflawni'r trais
• Amddiffyn a chefnogi goroeswyr sy'n oedolion
• Effeithiau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar blant a phobl ifanc
• Ymyriadau ar sail tystiolaeth


Trais domestig:

Archwilio dulliau o atal ac amddiffyn rhag trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar sail tystiolaeth.

Siaradwyr o

NSPCC, Relate

Cymorth i Fenywod

A mwy

Share with friends

Date and Time

Location

Hotel Novotel Cardiff Centre

Schooner Way

Cardiff

CF10 4RT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved