Free

ExChange Workshop: Domestic Abuse Perpetrators

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

YHA Cardiff Central

East Tyndall Street

Meeting Room 1

Cardiff

CF10 4BB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Domestic Abuse Perpetrators

Delivered by Dr Amanda L Robinson of Cardiff University.

This workshop considers how social workers can adapt their practice to more effectively identify the risks posed to clients from domestic abuse perpetrators. The Priority Perpetrator Identification Tool (PPIT), developed in Wales, will be introduced. The PPIT is designed to help frontline practitioners identify a subset of perpetrators considered the most dangerous and thus priorities for multi-agency monitoring and management. Pilot projects incorporating the PPIT will be discussed. The session will encourage group discussion of case examples to develop practical skills. It is suitable for practitioners and support workers from both adult social work and child and family social work.Troseddwyr Cam-drin Domestig

Dr Amanda L Robinson, Prifysgol Caerdydd

Mae'r gweithdy hwn yn ystyried sut y gall gweithwyr cymdeithasol addasu eu harferion er mwyn nodi’r peryglon y mae cleientiaid yn eu hwynebu gan droseddwyr cam-drin domestig yn fwy effeithiol. Bydd y Pecyn Nodi Troseddwyr i’w Blaenoriaethu (PPIT), a ddatblygwyd yng Nghymru, yn cael ei gyflwyno. Nod y pecyn yw helpu ymarferwyr ar lawr gwlad i nodi is-garfan o droseddwyr sy’n cael eu hystyried fel y rhai mwyaf peryglus. Felly, dyma’r troseddwyr a gaiff eu blaenoriaethu wrth i asiantaethau eu rheoli a’u monitro ar y cyd. Bydd prosiectau peilot sy’n ymgorffori’r pecyn yn cael eu trafod. Bydd y sesiwn yn gyfle i drafod enghreifftiau o achosion mewn grwpiau er mwyn meithrin sgiliau ymarferol. Mae'n addas ar gyfer ymarferwyr a gweithwyr cymorth ym maes gwaith cymdeithasol oedolion a phlant, yn ogystal â gwaith cymdeithasol teuluol.Share with friends

Date and Time

Location

YHA Cardiff Central

East Tyndall Street

Meeting Room 1

Cardiff

CF10 4BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved