Free

ExChange Workshop: Pregnancy and parenthood for young people in and leaving...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glamorgan Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3WT

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

CASCADE ExChange would like to invite you to take part in a free workshop considering pregnancy and parenthood for young people in and leaving state care. This workshop will discuss international evidence in respect of risk and protective factors, support service provision and outcomes. It will then report on current research within Wales; presenting emerging findings in respect of the current numbers of parents in and leaving care in Wales, support service provision and outcomes for children. Drawing on the expertise of professional and parent attendees, the session will encourage group discussion around key policy and practice issues related to pregnancy and parenthood for young people in and leaving care, namely:

  • ‘Good’ policy and practice before and after parenthood
  • The role of the State as grandparent
  • Developing a framework of support for Wales
Hoffai CASCADE ExChange eich gwahodd chi i gymryd rhan mewn gweithdy rhad ac am ddim sy'n ystyried beichiogrwydd a'r profiad o fod yn rhiant i bobl ifanc ngofal y wladwriaeth neu sy'n gadael gofal. Bydd y gweithdy'n trafod tystiolaeth fewnol ynglŷn â risg a ffactorau amddiffynnol, darparu gwasanaethau cymorth, a chanlyniadau. Yna, bydd cyflwyniad o'r ymchwil bresennol yng Nghymru; gan gynnwys canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg ynglŷn â nifer bresennol y rhieni yng ngofal neu sy'n gadael gofal yng Nghymru, y ddarpariaeth gwasanaethau cymorth, a chanlyniadau i blant. Gan fanteisio ar arbenigedd gweithwyr proffesiynol a rhieni sy'n bresennol, bydd y sesiwn yn annog trafodaeth grŵp ynglŷn â polisïau ac arferion allweddol sy'n ymwneud â beichiogrwydd a'r profiad o fod yn rhiant i bobl ifanc mewn gofal neu sy'n gadael gofal, sef:

Polisïau ac arferion 'da' cyn ac ar ôl dod yn rhiant

Rôl y Wladwriaeth fel nain neu daid

Datblygu fframwaith cymorth i Gymru

Share with friends

Date and Time

Location

Glamorgan Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3WT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved