Free

Expressive Arts Projects Collaboration for Success in Schools | Prosiectau...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pencoed Comprehensive

Coychurch Road

Pencoed

CF35 5LZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Expressive Arts Projects - Collaboration for Success in Schools

Friday 22 September 1.30pm - 3.00pm

Pencoed Comprehesive School

A2 Connect are offering a teachers’ CPD session exploring collaborating with artists and arts organisations on expressive arts project in educational contexts. This session has been developed with ArtWorks Cymru and will be delivered by A2 Connect Arts Champions.

The 90 minute session will explore the following:

 • Different ways of working with artists
 • Practical tools for collaborating with artists and cultural industries
 • How to get more arts into schools including ways to help to source funds
 • Logistical issues around expressive arts collaborations
 • Where to go next to find links to artists / arts organisations
 • Links to the new curriculum

Refreshments and an opportunity to network will also be included.

The session is free to attend and we will support your school to cover costs of your absence from the classroom for the half day duration of the course.

If you have any queries about the session please contact Bryony on 029 2087 8572 or email bryony@artsactive.org.uk
Prosiectau Celfyddydau Mynegol - Cydweithredu er Llwyddiant mewn Ysgolion

dydd Gwener 22 Medi 1.30pm - 3.00pm

Ysgol Gyfun Pencoed

Mae A2 Clymu yn cynnig sesiwn datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon, yn cydweithredu ag artistiaid a chyrff yn y celfyddydau ar brosiect celfyddydau mynegol mewn cyd-destunau addysgol. Cywaith Cymru a ddatblygodd y sesiwn yma a Phencampwyr Celfyddydau A2 Clymu fydd yn ei thraddodi.

Bydd y sesiwn awr a hanner yn chwilio’r canlynol:

 • Gwahanol ffyrdd o weithio gydag artistiaid
 • Offer ymarferol i gydweithredu ag artistiaid a diwydiannau diwylliannol
 • Sut i ymorol bod mwy o gelfyddydau’n dod i ysgolion gan gynnwys ffyrdd o helpu i gael cyllid
 • Achosion ymarferol ynghlwm â chydweithrediadau celfyddydau mynegol
 • I ble i fynd nesaf i gael cysylltau ag artistiaid neu gyrff yn y celfyddydau
 • Cysylltau â’r cwricwlwm newydd

Cynhwysir lluniaeth a chyfle i rwydweithio hefyd.

Mae’r sesiwn am ddim i ddod iddi a byddwn yn cefnogi’ch ysgol i ymorol am gostau eich absenoldeb o’r ystafell ddosbarth am hyd hanner diwrnod y cwrs.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y sesiwn cysylltwch â Bryony Harris ar 029 2087 8572 neu e-bostio bryony@artsactive.org.uk


Share with friends

Date and Time

Location

Pencoed Comprehensive

Coychurch Road

Pencoed

CF35 5LZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved