Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Theatre Ffwrnes

Park Street

Llanelli

SA15 3YE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Extend and Move is a programme to support and encourage primary school teachers to use movement as a teaching tool across the curriculum, not only in a PE lesson.

Through our Extend and Move Teacher Professional Development workshops we will share a creative approach to teaching and using movement in learning opportunities for primary school children. Through a tried and tested, replicable structure of tasks the methodology is transferrable to any theme or topic supporting the children's learning across curriculum subjects through a physical experience.

The lessons should generate plenty of movement ideas from the children which you can then develop with your class to structure into a piece. The day will include tips for how to structure this movement so that the children experience what it is like to create a piece.

Led by Caterine BennettRhaglen yw Ymestyn a Symud ar gyfer cynorthwyo ac annog athrawon ysgolion cynradd i ddefnyddio symud fel dull addysgu ar draws y cwricwlwm, ac nid dim ond mewn gwersi ymarfer corff.

Drwy ein gweithdai Datblygiad Proffesiynol ar gyfer Athrawon o’r enw Ymestyn a Symud, gwnawn rannu ymagwedd greadigol at addysgu, a defnyddio symud yn ystod cyfleoedd dysgu ar gyfer plant ysgolion cynradd. Drwy ddefnyddio cyfres o dasgau profedig y gellir eu hail-wneud, mae’n bosib trosglwyddo’r fethodoleg i unrhyw thema neu destun sy’n cynorthwyo dysgu plant ar draws pynciau’r cwricwlwm drwy brofiad corfforol. Dylai’r gwersi achosi’r plant i gynhyrchu digon o syniadau ynglŷn â symud, ac yna, gallwch eu datblygu gyda’ch dosbarth a’u strwythuro i greu darn. Gwnaiff y diwrnod gynnwys awgrymiadau ar sut i strwythuro’r symud hwn er mwyn bod y plant yn cael profi beth mae creu darn yn ei olygu.

Led by Caterine Bennett


Share with friends

Date and Time

Location

Theatre Ffwrnes

Park Street

Llanelli

SA15 3YE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved