Gratis

F-gasförordningen: Goda intentioner, men med omfattande konsekvenser?

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Svensk Handel

Regeringsgatan 60

11143 Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

2015 trädde EU:s förordning om begränsningar i användningen av fluorerade växthusgaser (f-gaser) i kraft. Denna
syftar först och främst till att minska användningen av köldmedier som har en hög andel av klimatpåverkande gaser.
Med början från år 2020 kommer dagligvaruhandeln att behöva börja fasa ut användningen av dessa köldmedier.
Effekterna av lagstiftningen kan dock skönjas redan idag, med bl.a. begränsat utbud och dramatiskt högre priser på
de idag vanligaste köldmedierna. Dagligvaruhandeln, med sin stora användning av kyl- och fryssystem, kommer att
påverkas avsevärt av de nya kraven. Speciellt för små aktörer riskerar kostnaderna för omställningen bli så omfattande att det blir svårt att fortsätta bedriva verksamheten. Det är därför viktigt att dagligvaruhandeln har kunskap om vilka praktiska och ekonomiska konsekvenser lagstiftningen får för olika aktörer. För att omställningen ska vara möjlig måste det även finnas nya typer av köldmedier och teknisk personal för att kunna genomföra alla byten.

Syftet med seminariet är ge alla aktörer, såväl offentliga som privata, en överblick av vad drivkrafterna varit för att införa förordningen om begränsning av f-gaser och hur lagstiftningen är tänkt att fungera. Detta kommer att kompletteras med en presentation av vilka utmaningar som såväl kylleverantörerna som dagligvaruhandeln står inför i och med denna lagstiftning, samt en presentation av akademi och forskning kring vilka erfarenheter det finns av alternativa köldmedier. Detta ska förhoppningsvis leda till ett antal slutsatser om vad som krävs för att övergången till mer klimatvänliga köldmedier ska gå så smidigt som möjligt.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid och plats

Plats

Svensk Handel

Regeringsgatan 60

11143 Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved